Planeat Tip #3: chuťové preferencie klienta

Planeat Tip #3: chuťové preferencie klienta

Je dôležité prispôsobiť nutričný plán aj chuťovým preferenciám klienta. Preto je v Planeat možné vybrať zo skupiny potravín, ktoré sa majú v nutričnom pláne objavovať častejšie, resp. zriedkavejšie.   zelený palec hore znamená, že jedlo klientovi chutí, červený...
Planeat Tip #2: vyradenie alergénov

Planeat Tip #2: vyradenie alergénov

V časti Alergény odporúčame označiť potraviny, ktoré v nutričnom pláne mať určite nechcete a tie sa následne za žiadnych okolností neobjavia vo vygenerovanom nutričnom pláne. Nebude ich možné ani pridať počas jeho úpravy v procese úpravy pred vygenerovaním. Pre ďalšie...