Planeat MEDICAL – Na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť

Planeat MEDICAL – Na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť

Planeat MEDICAL – na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť Planeat je spoločnosť zameraná na výrazné zlepšenie dietetickej liečby a stravovacích návykov ľudí. Vyvinuli sme a neustále vylepšujeme profesionálnu nutričnú aplikáciu nezávislú na akýchkoľvek výživových a diétnych smeroch, slúžiacu ako nástroj na

ZdieľaťShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn
Read more