Planeat blog

Kolízia dvoch vážnych pandémií, COVID-19 a obezity/diabezity – Tlačová správa Slovenskej obezitologickej asociácie

Pandémia COVID-19 zásadným spôsobom ovplyvňuje životy stámiliónov ľudí všetkých svetových kontinentov. Vo svete sa však dlhodobo vyskytuje aj ďalšia pandémia – a tou je celosvetová pandémia obezity a cukrovky 2. typu, dvoch chronických metabolických neinfekčných ochorení. Pre ich paralelný výskyt a úzke prepojenie ich môžeme smelo nazvať „nerozlučnými dvojičkami“, čo viedlo k vytvoreniu ich spoločného označenia „diabezita.

Karanténa: príležitosť alebo obmedzenie?
Karanténa: príležitosť alebo obmedzenie?

Tomuto trendu sa nevyhli ani služby spojené s poradenstvom v oblasti racionálnej výživy a pohybu, ktoré síce do online sveta prenikali už dlhšie, avšak nikto asi nečakal aktuálny strmý nárast. Odborníci sú tak nútení prispôsobiť sa, či už sa to týka ich podnikania, alebo spôsobu manažovania svojich klientov.

Max 5 ingrediencí (nová šablona v Planeat)
Max 5 ingrediencí (nová šablona v Planeat)

Už i v češtině: Nová šablona "Max 5 ingrediencí"V posledních týdnech se vzhledem k výjimečné situaci ve státě postavila k plotně řada klientů, která běžně v uspěchané době nemá na vaření čas. Proto jsme pro ně připravili recepty vyvážené a snadné na přípravu, které se...

Zľava 20 % celý apríl
Zľava 20 % celý apríl

Planeat pomáha: 20 % zľava celý aprílPlaneat sa snaží pomáhať svojim užívateľom tak, ako vie. Na mesiac apríl ponúkame zľavu 20 % na každý nákup balíčka kreditov. Veríme, že to aspoň čiastočne pomôže preklenúť aktuálnu situáciu spôsobenú opatreniami pre zamedzenie...

Nová služba: Planeat webináre
Nová služba: Planeat webináre

Súčasťou bonusov k školeniam je možnosť osloviť lektorov priamo s otázkami ohľadom technickej stránky aplikácie, prípadne s otázkami už na konkrétny spôsob prístupu ku konkrétnemu klientovi.

Vzhľadom k súčasnej situácii sme sa rozhodli poskytovať školenia aplikácie prostredníctvom online priestoru a zároveň spúšťame bezplatné online webináre.

Pomocník pre videohovory s klientom
Pomocník pre videohovory s klientom

Video hovor má svoje výhody nielen v aktuálnej situácii spojenej s šírením koronavírusu COVID-19, ale aj v bežnom živote. Nie vždy máte možnosť stretnúť sa s klientom osobne, nemusí byť z rovnakého mesta alebo má tak obmedzený čas, že už len cesta za vami je problém. So správnymi nástrojmi vie byť video hovor veľmi užitočnou alternatívou.

Dočasne symbolická cena jedálničkov pre odborníkov
Dočasne symbolická cena jedálničkov pre odborníkov

Dočasne symbolická cena jedálničkov pre odborníkovVzhľadom na aktuálne skutočnosti spojené so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 platí obmedzenie osobných stretnutí a sú zatvorené okrem iného aj fitness centrá. Osobné stretnutia s klientmi sú minimalizované a to má dopad...

Analýza stravovania – zabudnutý nástroj v aplikácii Planeat
Analýza stravovania – zabudnutý nástroj v aplikácii Planeat

Pri manažmente klienta v otázkach výživy a životosprávy je silným nástrojom možnosť zmapovania jeho súčasných návykov. Ak chceme s klientom dôjsť do cieľa úspešne, musíme poznať jeho štartovaciu čiaru – teda podrobne poznať nielen jeho súčasný stav, ale aj celú genézu problému a jeho osobnú históriu, ktorá ho doviedla k nám.

Diéta pri onkologickom ochorení so sklonom k chudnutiu a malnutrícii
Diéta pri onkologickom ochorení so sklonom k chudnutiu a malnutrícii

Zisťovanie súvislostí medzi výživou a rizikom vzniku rakoviny, či jej priebehom je obtiažne, avšak súčasný stav poznania na báze epidemiologických, klinických a experimentálnych výskumných prác poukazuje na významné postavenie výživy pri vzniku a priebehu onkologických ochorení…

Novinky v aplikácii – profil, časová os udalostí, a ďalšie vylepšenia
Novinky v aplikácii – profil, časová os udalostí, a ďalšie vylepšenia

Veríme, že ako odborníci by ste mali tráviť viac času s klientom, a preto aplikáciu Planeat neustále vylepšujeme tak, aby bol pre vás manažment vašich klientov čo najjednoduchší, a aby sme vám ušetrili čo najviac času. Aplikácia Planeat prešla včera v noci ďalšou zmenou, nižšie sa dočítate, aké novinky na vás po prihlásení čakajú…

Novinky v aplikácii
Novinky v aplikácii

V najnovšej sade zmien v aplikácii Pripravili sme sa zamerali na zjednodušenie prehľadu vytvorených plánov ako aj sprehľadnenie výberu šablón.

– Nový prehľad stravovacích plánov klienta
– Ukladanie hmotnosti klienta v čase tvorby plánu
– Vyhľadávanie v šablónach

a ďalšie..

Aplikácia Planeat využitá v rámci vedeckej štúdie
Aplikácia Planeat využitá v rámci vedeckej štúdie

Sme poctení a hrdí na to, že naša aplikácia pomáha aj vedcom pri rôznych štúdiách!

V Biomedicínskom centre SAV bola zrealizovaná štúdia (NCT02325804), ktorá bola zameraná na redukciu hmotnosti pomocou zmeny životosprávy. Pacienti so zvýšeným množstvom telesného tuku a obezitou sa podrobili 8-týždňovému programu, počas ktorého mali znížený kalorický príjem o …