Vyberte stránku

Medicínske šablony specifických úprav stravy

Aplikace Planeat Medical je primárně určena lékařům a nutričním terapeutům, ale i odškoleným zdravotním sestrám a lékárníkům. Odborně předpřipravené medicínské šablony, rychlost aplikace a uživatelská jednoduchost prostředí, umožňuje odborníkům manažovat stravovací režim pacientů přímo v ambulanci během několika minut.

Dostupné šablony specifických úprav stravy pokrývají následující medicínské obory:

Aplikace mimo jiné odborníkům umožňuje i

  • vyřadit ze stravovacího režimu v závislosti na šabloně 2 až 5 alergenů z palety 71 alergenů jednoduchým odkliknutím
  • vyřadit drahé potraviny
  • zohlednit chuťové preference pacienta
  • vygenerovat stravovací plán do několika minut


Diabetologie

Pro DM pacienty je výhodou možnost zobrazení množství cholesterolu (mg), sacharidových jednotek (SJ) a glykemické nálože (GL).

Diabetologické šablony v Planeat připravili a garantují:

Šablona: DM1,2 – bez komorbidit

Tuto šablonu je vhodné použít u pacientů s DM léčených perorálními antidiabetiky nebo insulinoterapii v rámci komplexního přístupu manažmentu diabetického pacienta s možností redukce tělesné hmotnosti.

Šablona: DM1,2 – dyslipidémie

Tuto šablonu je vhodné použít u pacientů s DM a dyslipidemií léčených perorálními antidiabetiky, a/nebo insulinoterapii v rámci komplexního přístupu manažmentu diabetického pacienta s možností redukce tělesné hmotnosti.

Šablona: DM1,2 – hyperurikémie

Tuto šablonu je vhodné použít u pacientů s DM a hyperurikémií léčených perorálními antidiabetiky, a/nebo insulinoterapii v rámci komplexního přístupu manažmentu diabetického pacienta s možností redukce tělesné hmotnosti.

Šablona: DM1,2 – hypoproteinové (diabetická nefropatie)

Tuto šablonu je vhodné použít u pacientů s DM a chronickou nedostatečností ledvin s nutností redukovat příjem proteinů, léčených perorálními antidiabetiky, a/nebo insulinoterapii v rámci komplexního přístupu manažmentu diabetického pacienta s možností redukce tělesné hmotnosti.

 

Program Planeat používám pravidelně pro motivované pacienty. Nelze nikomu vnutit způsob stravování, pacient musí chtít. Ale ti co opravdu chtějí, mají skvělé výsledky.

 

MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH.

Obezitologie

Obezitologické šablony v Planeat připravili a garantují:

Šablona: WHO – univerzální stravovací režim

Univerzální stravovací režim je vhodný aplikovat pro pacienty se zvýšeným počtem alergií a intolerancí, díky široké paletě hypoalergenních receptů. Stejně je vhodný pro zdravé lidi, kteří chtějí obohatit své stravovací návyky novými recepty. Rozložení energie a makronutrientů během dne je v souladu s doporučeními WHO pro racionální zdravou stravu. Šablonu lze aplikovat u pacientů při redukci TH podle stejných orientačních nastavení energetické hodnoty jídelníčku jako u pacientů s diagnózou DM.

Šablona: VLED dieta – výrazně hypokalorická strava

Šablona je určena pro KRÁTKODOBÉ (max. 2-8 týdnů) velmi nízké nastavení energetické hodnoty stravovacího režimu pacienta / klienta zajišťující dostatečný příjem plnohodnotných bílkovin, potřebných pro optimální fungování organismu. Pro minimalizaci rizika poškození ledvin doporučujeme nastavení příjmu bílkovin maximálně do 2g bílkovin na / kg požadované TH / 24h. Zastoupení bílkovin může odborník manuálně snížit v konfiguraci při poloautomatické tvorbě nutričního plánu. Více informací

Optimální využití:

– DM-2 – obezita 2, 3 stupně

– předoperační stavy při morbidní obezitě, potřeba MRI, CT vyšetření

– antistagnačná metoda při nedostatečné redukci TH, dočasné zvýšení motivace klienta / pacienta

– rychlá redukce TH z jiných zdravotních příčin

Šablona: Snížený příjem sacharidů odpoledne

Univerzální stravovací režim je vhodný aplikovat pro pacienty se zvýšeným počtem alergií a intolerancí, díky široké paletě hypoalergenních receptů. Stejně je vhodný pro zdravé lidi, kteří chtějí obohatit své stravovací návyky novými recepty. Rozložení energie a makronutrientů během dne je optimalizované pro racionální zdravou stravu. Šablonu lze aplikovat u pacientů při redukci TH podle stejných orientačních nastavení energetické hodnoty jídelníčku jako u pacientů s diagnózou DM. Šablona má výraznější snížený sacharidový gradient v odpoledních hodinách jako šablona WHO, což pozitivně koreluje s adherencí režimových opatření obézního pacienta. Viac informácií

Na základě mých zkušeností s obézními klienty jsem vytvořil šablonu stravovacího plánu pod názvem „Snížený příjem sacharidů odpoledne“. Skladba stravy v této šabloně se mi výborně osvědčila při potřebě klientů redukovat větší množství tělesné hmotnosti.

Mgr. Michal Páleník

Imunologie

Šablony pro Imunologie v Planeat připravila a garantuje MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Šablona: HIT – histaminová intolerance (nízkohistamínová dieta)

Tuto šablonu je vhodné použít u pacientů s histaminovou intolerancí. Součástí výstupu pro pacienta jsou instrukce k této dietě, k přípravě a výběru jídel a výpis nevhodných potravin.

Šablona: Protikvasinková dieta (Candida mykotické diagnózy)

Tuto šablonu je vhodné použít při léčbě protikvasinková dietou. Pacient ve výstupu najde instrukce k této dietě, k přípravě a výběru jídel v rámci komplexního manažmentu.


Gastroenterologie

Šablony pro Gastroenterologii v Planeat připravila a garantuje MUDr. Peter Minárik, PhD.

Šablona: Bezzvyšková / šetřící dieta

Šablonu je vhodné použít pro pacienty trpící nespecifickými zánětlivými onemocněními GI-traktu (Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida), při akutních a chronických průjmových onemocněních, průjmech po antibiotikách, enteritidách, kolitidách v aktivním stádiu. Součástí šablony jsou informace o potravinách, jejich způsobu zpracování a přípravy, kterým se má pacient během nemoci vyhýbat a stejně o potravinách a způsobu zpracování a přípravy, které má pacient během onemocnění preferovat.

V případě Crohnovy choroby a Ulcerózní kolitidy je postupně možné zařadit do života běžnou stravu v rámci šablony WHO univerzální stravovací režim.

Šablona: LOW FODMAP- semmivegetarián (připravujeme)

Dieta s vyloučením potravin obsahujících vysoké množství FODMAPs (fermentovatelných oligosacharidů, disacharidů, monosachariov a polyolů) vhodná při diagnózách jako syndrom dráždivého tračníku, syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě, fruktózovou intolerance, idiopatické střevní zápalay – např. Crohnova choroba, atd. Šablona je vhodná v eliminační fázi této diety.


Kardiologie

Šablony pro Kadriologii v Planeat připravili a garantují:

Šablona: dyslipidémie

Tuto šablonu je vhodné použít u pacientů s diagnózou Dyslipidémie v rámci komplexního přístupu managementu pacienta s možností redukce tělesné hmotnosti. Pro pacienty je výhodou možnost zobrazení množství cholesterolu (mg), glykemického indexu (GI) a glykemické nálože (GL).

Podle mých osobních zkušeností je software Planeat jedinečný a velmi nápomocný v práci ambulance diabetologie, poruch metabolismu a výživy.

Automatická generace umožňuje i v ambulantních podmínkách vytvořit jídelníček již v průběhu 5-10 minut. Pacient dostane komplexní materiál, s radami, instrukcemi k dodržování pokynů, které se týkají konkrétní dietoterapie pro danou diagnózu, s výběrem 20-30 rovnocenných variant např. snídaní, obědů, a pod. i s recepty, přesným postupem, časem přípravy i edukačními grafy.

Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od desítek pacientů s nejrůznějšími diagnózami.

 

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Hepatologie

Šablonu pro Hepatologii v Planeat připravila a garantuje Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Šablona: Dekompenzovaná cirhóza jater (s ascitem)

Tuto šablonu je vhodné použít v rámci komplexního přístupu manažmentu pacienta s dekompenzovanou cirhózou jater při následujících diagnózách: Cirhóza jater ve stádiu dekompenzace, Chronická hepatitida C, B, nealkoholových / alkoholová tuková choroba jater, Autoimunitní hepatitidy, Bilárna hepatitida, cholestatická choroby jater, Cirhóza jater , Hepatocelulární Kacin v rámci komplexního přístupu manažmentu pacienta s možností redukce tělesné hmotnosti. Více informací

S aplikací Planeat mám velmi dobré zkušenosti. Pomáhá pacientům i mně při poskytnutí poradenství ohledně redukce hmotnosti. Zatím mám jen pozitivní zpětnou vazbu od pacientů. Pokud pacienti dodržují doporučené porce potravin, redukce hmotnosti probíhá velmi úspěšně.

V aplikaci Planet mi vyhovuje to, že software umožňuje zohlednit pacientovy přidružené diagnózy (diabetes, dyslipoproteinémie), že je tam možnost vyloučit z jídelníčku potraviny, na které je pacient alergický. Někteří pacienti mají polyvalentní alergii (např. mají současně histaminovým intoleranci, alergii na lepek, bílkovinu kravského mléka). Pro takové pacienty je tento program obrovským přínosem.

Těší má, že se v programu Planeat spojilo několik odborností s cílem pomoci pacientovi při vytvoření správného stravovacího režimu. Přeji této aplikaci a celému týmu hodně zdaru!

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.


Neurologie

Šablonu pro Neurologii v Planeat připravila a garantuje MUDr. Zuzana Dean

Šablona: Swanková dieta při SM

Tuto šablonu je vhodné použít v rámci komplexního přístupu managementu pacienta s diagnózou Roztroušená skleróza. Více informací


Nefrologie

Šablonu pro Nefrologii v Planeat připravila a garantuje MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA., MPH., mim. prof.,

Šablona: nízkobílkovinová dieta

Šablonu je vhodné aplikovat pro pacienty s diagnózami: chronická ledvinová choroba v preddialyzačním stádiu jakékoliv etiologie (příčiny), tubulointersticiálne nefritidy, glomerulonefritidy, diabetická nefropatie, nefroskleróza s poruchou funkce ledvin, vrozené onemocnění ledvin s poruchou jejich funkce.


Gynekologie

Šablonu pro Gynekologii v Planeat připravila a garantuje MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Šablona: Protikvasinková dieta (Candida mykotické diagnózy)

Tuto šablonu je vhodné použít při léčbě protikvasinkovou dietou. Pacient ve výstupu najde instrukce k této dietě, k přípravě a výběru jídel v rámci komplexního manažmentu. Více informací


Alternativní šablony diet

Alternativní šablony diet v Planeat připravila a garantuje  RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Šablona: Semi – vegetariánský a Vegetaránský stravovací režim

Šablony je vhodné aplikovat pro pacienty se zvýšeným počtem alergií a intolerancí, díky široké paletě hypoalergenních receptů. Stejně pro zdravé lidi kteří chtějí obohatit své stravovací návyky novými recepty. Rozložení energie a makronutrientů během dne je v souladu s doporučeními WHO pro racionální zdravou stravu. Šablonu lze aplikovat u pacientů při redukci TH podle stejných orientačních nastavení energetické hodnoty jídelníčku jako u pacientů s diagnózou DM. Více informací

 


Aplikace Planeat je určena odborníkům, kteří tak mají možnost zefektivnit komplexní léčbu pacienta a zlepšit tak jeho zdravotní stav prostřednictvím přesného návodu na změnu stravovacích návyků. Naším cílem je rozšířit aplikaci tohoto systému do dalších klinik, nemocnic a díky rychlosti zhotovení individuálního nutričního plánu i do ambulancí a vnést tak možnost pozitivně ovlivnit zdravotní stav pacienta i specifickou úpravou stravy.

Věříme, žePlaneat dokáže zefektivnit práci lékařů a asistentů výživy při potřebě úpravy stravy u pacienta a přispět tak ke zlepšení stravovacích návyků lidí i jejich zdravotního stavu.

Vyzkoušejte aplikaci Planeat Medical zdarma na  www.planeat.cz.