Vyberte stránku

Rozšířené možnosti editace jídel

Samozřejmostí aplikace Planeat je výpočet desítek tisíc možností jídel na základě preferencí klienta a vyřazení alergenů. Aplikace standardně navrhne 15 nejvhodnějších jídel pro každé jídlo dne.

Při polo-automatické generaci stravovacího plánu měli do dnes uživatelé základní možnosti úprav každého vygenerovaného jídla. Aplikace dosud umožňovala:

  • vymazání variantu jídla
  • výměna variantu jídla za jiný
  • zakázání potraviny
  • výměna potraviny za její alternativu

Pokud jste chtěli pracovat s vlastními recepty nebo přidat nové potraviny, museli jste si vytvořit vlastní jídla a šablonu jídel.

Rozšířené možnosti editace

Novinkou, která jistě potěší mnoho našich uživatelů, je možnost odebírat a přidávat i jednotlivé potraviny ve vygenerovaných variantech jídel, případně měnit jejich množství nebo upravit texty daného jídla (název jídla, postup přípravy, pomocné ingredience). To umožní ještě více personalizovat recepty pro vaše klienty a pacienty. V případě jakékoliv změny v daném jídle se vám pod ním samozřejmě přepočítají odchylky energie a makronutrientů od optimálních hodnot klienta.

barbara sviezena
Rozšířením možností editace vygenerovaných jídel Planeat zásadně mění své fungování a stává se plně využitelnou aplikací ve všech, i zapeklitých případech, které poradci často řeší.

RNDr. Barbara Sviežená, PhD., hlavní lektor a konzultant Planeat

Tato vylepšení ocení hlavně ti z vás, kteří jsou zvyklí na tradiční nutriční aplikace, kde se jídla skládají manuálně z jednotlivých ingrediencí. Snažíme se vám co nejvíce vyjít vstříc a zjednodušit přípravu individualizovaných jídelníčků. Nechte proto Planeat vypočítat nejvhodnější jídla pro vašeho klienta a v druhém kroku polo-automatické generace pohodlně doupravujte jídla až na úroveň ingrediencí.

Výčet všech možnosti editace jídel se nachází za následujícími ikonami:

Pozor, při manuálním přidávání potravin Planeat zatím nekontroluje alergeny. Přidávejte pouze potraviny v souladu s preferencemi a alergiemi klienta.

Vysvětlení možností úprav vygenerovaných jídel je k dispozici i ve video návodu v části Nápověda.