Planeat v štúdii črevného mikrobiomu

Pre pár mesiacmi vstúpila do predaja odborná publikácia pod názvom “Črevný mikrobióm, indikátor telesnej zdatnosti a zdravia”, ktorej autori prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD., ktorý je zároveň odborným garantom aplikácie Planeat z Fakulty telesnej výchovy a športu UK, a RNDr. Katarína Šoltys, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK zhrnuli najaktuálnejšie poznatky o čoraz populárnejšej téme “črevný mikrobióm”.

Sme veľmi radi, že aj v tomto projekte bola nápomocná aplikácia Planeat. Aplikácia totiž okrem stravovacích plánov umožňuje aj spätnú diagnostiku. Práve táto funkcionalita v Planeat umožnila získať a analyzovať detailné údaje o zložení stravy potrebné pre účely štúdie “Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance”.

ukážka reportu mikroživín v strave (minerály, vitamíny, vláknina)

“Črevný mikrobióm, indikátor telesnej zdatnosti a zdravia” je zhrnutím aktuálnych vedeckých štúdií venujúcich sa tejto problematike. V publikácii sa poukazuje predovšetkým na vplyv mikrobiómu na našu telesnú zdatnosť a zdravie. V rámci publikácie autori predstavili aj štúdiu s názvom “Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance” publikovanú v karentovanom časopise, ktorá sa spolu s kolektívom realizovala aj za pomoci bezplatne poskytnutej aplikácie Planeat. Pomocou nej bol analyzovaný stravovací režim probandov, vďaka čomu boli získané detailné údaje (makronutrienty, mikronutrienty, energetická hodnota) o zložení stravy potrebné pre účely štúdie.“

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

športový fyziológ a vedec

Tešíme sa, že vieme aspoň takýmto spôsobom čiastočne prispievať k rozvoju vedy na Slovensku.

Publikáciu “Črevný mikrobióm, indikátor telesnej zdatnosti a zdravia” môžete nájsť vo všetkých predajniach kníhkupectva Martinus.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.