Planeat vďaka Dagital Legal pomáha najmenším

Iniciatíva “Planeat pomáha” podporuje neziskové organizácie, občianske združenia a vedecké ústavy formou finančných príspevkov od donorov. Najnovšie sa medzi donorov pridala spoločnosť Dagital Legal, ktorá tak podporila Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v starostlivosti o tých najmenších. Nutriční terapeuti v NÚDCH majú od dnes možnosť bezplatne využívať aplikáciu Planeat Medical.

“Dovoľujeme si vám touto cestou poďakovať v mene kolektívu pracovníkov Detskej kliniky NÚDCH za podporu. Veľmi si vážime vašu pomoc, ktorá výrazne prispeje k vyššej kvalite práce pre našich zamestnancov.“

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Prednostka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH

“Zdravá výživa je jedným z pilierov dobrej kompenzácie detského pacienta. Jej zavedenie do bežného života sa spája s množstvom otázok rodičov a malých pacientov. Pojem diéta je každému dôverne známa, aj keď často vzbudzuje negatívne predstavy plné príkazov a zákazov.

Úlohou nás nutričných terapeutov NÚDCH je napomáhať individuálnym prístupom rodičom a malým pacientom správnym výberom potravín a odporučiť riešenie stravovacím plánom s ponukou alternatívnej prípravy obľúbených jedál podmienený ich diagnózou.”

Silvia Kerstenová

Nutričná terapeutka NÚDCH

Za Planeat a NÚDCH ďakujeme advokátskej kancelárii Dagital Legal za dar a nutričným terapeutom Národného Ústavu detských chorôb prajeme veľa spokojných detských pacientov! Veríme, že vďaka podpore ľudí a spoločnostiam s veľkým srdcom sa nám postupne podarí pomôcť čo najväčšiemu počtu organizácií žiadajúcich o pomoc.

“Budovanie správnych stravovacích návykov u detí je veľmi dôležité. Nutriční terapeuti NÚDCH dennodenne pomáhajú detským pacientom naučiť sa, ako sa správne stravovať pri rôznych ochoreniach, ktorými deti trpia. Sme veľmi radi, že aj s našou pomocou sa dobrá technológia dostáva tam, kde je potrebná a kde pomáha deťom.“

Jakub Berthoty
advokát, Dagital Legal

O iniciatíve Planeat pomáha

Iniciatíva “Planeat pomáha” podporuje neziskové organizácie, občianske združenia a vedecké ústavy formou finančných príspevkov od donorov. Vďaka nim sprístupňujeme vybraným organizáciám aplikáciu Planeat Medical, vytvárame potrebné šablóny pre diagnózy a sprostredkúvame prácu s odborníkmi bezplatne, prípadne za zvýhodnených podmienok. V prípade, že máte záujem o takúto pomoc alebo sa chcete stať donorom, kontaktuje nás mailom na support@planeat.sk

Zoznam ďalších darcov a organizácií

Planeat pomáha v Národnom onkologickom ústave

Vďaka iniciatíve “Planeat Pomáha” a prvému štedrému donorovi spoločnosti IT match disponuje od dnes Dietologická poradňa Národného Onkologického Ústavu možnosťou využitia aplikácie Planeat pre účely tvorby špecifických úprav stravy pre pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami.  Viac informácií tu.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.

Rady z rôznych oblastí spojených s poradenstvom vo výžive a pohybe zdieľame aj prostredníctvom našich bezplatných webinárov pravidelne každú druhú stredu. Ak máte záujem podebatovať s nami o vašich výzvach a podeliť sa o svoje skúsenosti s kolegami, radi vás uvidíme tam uvidíme!