Doplňte si vzdelanie v oblasti výživy

Pracujete s nutričnou aplikáciou Planeat, ale vaši klienti nie vždy dosiahnu nastavené ciele? Pracujete skutočne s individuálnym prístupom ku klientom, alebo využívate jeden typ šablóny a jeden systém stravovania, ktorý je možno najbližší tomu vášmu? Zaskočí vás, ak klient kladie odbornejšie otázky, alebo potrebuje dostatočné argumenty pre prijatie vami navrhovanej stratégie? Necítite sa úplne komfortne v oblasti výživy?

Máme pre vás dobrý tip! Doplňte si vzdelanie v oblasti výživy komplexným kurzom Poradca pre výživu alebo Základy výživy vo Winštitúte.

Prečo študovať výživu

Možno sa cítite dostatočne erudovane v oblasti nutričného poradenstva, pretože vaši klienti majú zvyčajne jeden cieľ – trochu ubrať alebo poriadne ubrať z telesnej váhy. Nastavíte im primeraný pohyb a väčší výdaj ako príjem. Vďaka nutričnej aplikácii Planeat odovzdáte perfektný jedálniček, a všetko by malo byť fajn.

Lenže možno váš klient nepatrí medzi štandardných a začne klásť otázky typu čo je prečo tak a či by sa nedalo inak. Prináša návrhy a začína vás jemne zneisťovať. Najmä vtedy, ak sa v danej situácii a téme necítite by úplne doma. A tam nastáva problém, pretože vaša autorita a dôvera klienta sa môže naštrbiť. Najväčším negatívom je možné šírenie negatívnych referencií o kvalite vašich služieb. Nielen to by však malo byť vašou motiváciou na systematické vzdelávanie nielen samoštúdiom.

Čo všetko sa dozviete na kurzoch výživy

Winštitút aktuálne ponúka v online forme dva typy kurzov – Poradca pre výživu a Základy výživy. Oba sa prelínajú v základných témach:

9

makro a mikroživiny z rôznych uhlov pohľadu, nenutričné komponenty výživy, vláknina a regenerácia črevného mikrobiómu

9

tráviaca sústava, trávenie, metabolizmus a hormonálna signalizácia

9

evidence-based prístupy vo výžive, alternatívne výživové smery a diéty

9

suplementy, aditíva, výroba potravín a potravinový trh

9

prevencia ochorení a špecifiká diét pri civilizačných ochoreniach

Pokiaľ už pracujete s nutričnou aplikáciou Planeat, postačuje kurz Základy výživy. Ak však chcete aj získať certifikát a možnosť ďalšieho vzdelávania vo Winštitúte so zľavou, uprednostnite skôr 8-týždňový komplexný kurz Poradca pre výživu.

Hlavnou výhodou štúdia je, že získate všetky potrebné informácie na jednom mieste a prehľadnou formou. Štandardom je poskytovanie informácií založených na vedeckých štúdiách a konzistentnou formou. Akékoľvek otázky k prebraným témam si môžete ujasniť na pravidelných webinároch alebo priamou konzultáciou s lektorkou.

Kto stojí za týmto kurzom?

Kurzy edukačnej inštitúcie Winštitút fungujú veľmi úspešne na Slovensku už šiesty rok v prezenčnej forme. Momentálna situácia však akcelerovala túžbu sprístupniť kurzy širokej laickej aj odbornej verejnosti v online forme. Kurz bol v pôvodnom prevedení časovo náročný, a prebiehal najmä víkendovým štúdiom. Teraz môžete študovať vlastným tempom vo svojom voľnom čase.

Za kurzom stojí najmä odborná garantka a vedúca lektorka Winštitútu, RNDr. Barbara Sviežená, PhD., ktorá je aj hlavnou lektorkou a konzultantkou pre našu spoločnosť Planeat.

Týmto spôsobom napĺňa svoju víziu pomôcť čo najviac ľuďom v manažmente ich zdravia a optimálnej hmotnosti, ale aj víziu šíriť posolstvo o význame výživy pre naše zdravie a vitalitu.

Ak by ste sa chceli dozvedieť o kurze viac, navštívte web www.winstitut.sk. V prípade, že by ste sa čokoľvek radi opýtali, môžete sa obrátiť priamo na našu kolegyňu Barbaru.

Rady z rôznych oblastí spojených s poradenstvom vo výžive a pohybe zdieľame aj prostredníctvom našich webinárov pravidelne každú stredu. Ak máte záujem podebatovať s nami o vašich výzvach a podeliť sa o svoje skúsenosti s kolegami, radi vás tam uvidíme!

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.