Analýza stravovania – silný nástroj v aplikácii Planeat

Pri manažmente klienta v otázkach výživy a životosprávy je silným nástrojom možnosť zmapovania jeho súčasných návykov. Ak chceme s klientom dôjsť do cieľa úspešne, musíme poznať jeho štartovaciu čiaru – teda podrobne poznať nielen jeho súčasný stav, ale aj celú genézu problému a jeho osobnú históriu, ktorá ho doviedla k nám.

Analýza v aplikácii Planeat umožňuje užívateľovi zhodnotiť nielen stravovanie a pitný režim klienta, ale aj fyzickú aktivitu a spánok – aj keď dva posledné parametre zatiaľ manuálne.

Objektívnym záchytným bodom je práve určenie problémov a nedostatkov vo výžive klienta, ktoré sa tak môžu stať základom pre správnu argumentáciu a vysvetlenie, prečo volíme danú stratégiu k dosiahnutiu cieľa.

Čomu sa v analýze venujeme

9

množstvu prijímanej energie počas dňa a jej rozloženiu

9

množstvu a pomeru hlavných makroživín (sacharidy, tuky, bielkoviny)

9

analýze makroživín – a potravín, ktoré sú ich nositeľom

9

obsahu mikroživín v strave (minerály, vitamíny, vláknina)

9

rozboru esenciálnych aminokyselín (len v prípade potreby)

Koľko energie je dosť

Množstvo energie prijímanej klientom je významnou hodnotou, z ktorej sa odrážame pri nastavovaní jeho energetického príjmu v jedálničku. Spoliehať sa na vzorce nie je vždy ideálnym spôsobom optimalizácie denného príjmu, najmä ak má klient za sebou viacero reštrikčných diét, či experimentov so špecifickými formami stravovania.

Z analýzy nám pekne vyplynie aj počet denných jedál a rozloženie energie počas dňa. Výstupy korelujú s našou následnou argumentáciou, prečo je dobré rozložiť si denný príjem inak, ako bol doteraz.

Po zistení energetického príjmu sa nám podstatne jednoduchšie hľadá kompromis medzi výsledkom zo vzorcov a realitou.

Nie je sacharid ako sacharid

Druhá významná hodnota z analýzy je vzájomný pomer makroživín a ich porovnanie s nami odporúčaným pomerom. Samozrejme, ak klient niečo v strave vynecháva, musí to nahradiť inde. Ľahko potom určíme, ktorá makroživina hrá primárnu úlohu a čo z toho vyplýva. Pri sacharidoch môžeme pekne zhodnotiť, či klient prijíma dostatok komplexných sacharidov, alebo naopak – či a v akej forme prijíma rýchle sacharidy. Vzhľadom k cieľu potom vieme celkový pomer živín vyladiť tak, aby sme dosiahli požadované parametre.

Skvelým nástrojom je možnosť zhodnotiť kvalitu tukov, najmä vzhľadom k príjmu nasýtených mastných kyselín, a polynenasýtených. Prekročenie optimálneho príjmu nasýtených tukov v konkrétnych potravinách môže byť často dôvodom zvýšeného energetického príjmu.

Veľmi zaujímavé môže byť v istých situáciách aj zhodnotenie príjmu esenciálnych aminokyselín – najmä pri vybraných kategóriách klientov, ako sú striktní vegáni alebo prieberčivé deti.

Máme v strave všetky potrebné živiny?

Jedným z najvýznamnejších výstupov analýzy je zmapovaný príjem mikroživín. Ako referenčné hodnoty sú v aplikácii použité stanovené odporúčané výživové dávky podľa aktualizovaných Odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo Slovenska, Kajaba et. al, 2015, 9. revízia (http://www.uvzsr.sk/docs/info/hv/OVD_pre_SR_tabulky.pdf). Užívateľ Planeat ich však vie optimalizovať, či upraviť pri zohľadnení ďalších faktorov u klienta, ako je:

 • tehotenstvo, dojčenie
 • hormonálna antikoncepcia
 • fajčenie, vyšší príjem alkoholu
 • rekonvalescencia
 • tráviace problémy
 • fyzická aktivita a šport
 • niektoré ochorenia

Výstup z analýzy nám umožňuje zhodnotiť, ktoré mikroživiny nie sú v optimálnom rozmedzí, popísať možné riziká z dlhodobého hľadiska a zdroje uvedených nutrientov v strave. Vieme zistiť nielen kritické mikroživiny pre správne fungovanie organizmu, ale aj napríklad príjem vlákniny, či obsah soli/sodíka v strave.

Ešte významnejšou pomocou pre klienta je, ak vieme odporučiť adekvátnu suplementáciu, prípadne konzultáciu s lekárom, či laboratórne diagnostické vyšetrenia napr. vitamin D, homocysteín, a podobne.

Záver

Vďaka analýze súčasných stravovacích návykov klienta získame dva dôležité benefity:

9

na strane užívateľa a teda poradcu – vynikajúci nástroj na posúdenie stavu klienta a skutočne personalizované poradenstvo a podklady pre odporúčania

9

na strane klienta – veľmi kvalitný výstup, ktorý má odporúčací charakter, ale zároveň umožní klientovi lepšie pochopiť príčiny jeho stavu a možnosti docielenia náprav v životospráve.

Školenie Analýza stravovacích návykov a suplementácia

Kurz Analýza stravovania a suplementácia je jedinečný a veľmi prínosný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výživou a zároveň pracujú s aplikáciou Planeat.

 • naučíte sa presne určiť deficiencie v stravovaní klienta (ale aj u seba)
 • budete vedieť vyhodnotiť, čo v strave môžete zlepšiť aj bez tvorby jedálnička
 • naučíte sa presne cieliť odporúčania pre zlepšenie stavu klientov
 • budete schopní odporučiť vhodnú cielenú suplementáciu
 • naučíte sa argumentovať pre a proti výživovým doplnkom
 • pochopíte, či výživové doplnky sú potrebné, kedy a prečo

Upozorňujeme, že nie sme prepojený na žiadnu konkrétnu značku doplnkov, ani žiadne konkrétne značky neodporúčame. Faktom však je, že dnešná strava nemusí aj pri najlepšej skladbe pokryť zvýšené nároky organizmu (Vášho či Vašich klientov). Život v mestách, v hektickom rytme, v strese a konzumácia bežných potravín vedie k vyššej potrebe špecifických živín, a naopak k nižšej potrebe niektorých makroživín.

Tieto školenia pre nás organizuje vzdelávacia inštitúcia Winštitút.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.