Diéta pri onkologickom ochorení so sklonom k chudnutiu a malnutrícii

Od dnes majú všetci užívatelia aplikácie Planeat Medical prístupnú novú šablónu pre onkologických pacientov s názvom „Diéta pri onkologickom ochorení so sklonom k chudnutiu a malnutrícii„.

Šablónu pre vás v spolupráci s Planeat pripravila Petronela Forišek Paulová, MSc. a garantujú ju doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. a Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Zisťovanie súvislostí medzi výživou a rizikom vzniku rakoviny, či jej priebehom je obtiažne, avšak súčasný stav poznania na báze epidemiologických, klinických a experimentálnych výskumných prác poukazuje na významné postavenie výživy pri vzniku a priebehu onkologických ochorení.

„Správne nastavené stravovanie pri liečbe onkologických ochorení má významný podporný efekt. Je nevyhnutné, aby malo telo počas liečby dostatočný prísun dôležitých látok potrebných na zvládnutie náročného procesu liečby.“
doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

O šablóne

Najnovšia šablóna v Planeat Medical je určená:

$

pre onkologických pacientov podstupujúcich protinádorovú liečbu s rizikom rozvoja alebo prítomnou malnutríciou

$

pre pacientov s novo-diagnostikovaným onkologickým ochorením s indikovanými nutrične rizikovými liečebnými postupmi

$

pre pacientov, ktorých telesné parametre sú pred liečbou v normálnom rozmedzí, ale hrozí im riziko poklesu telesnej hmotnosti

Liečebné postupy pri onkologickom ochorení do veľkej miery oslabujú organizmus pacienta a v mnohých prípadoch negatívne ovplyvňujú nutričný stav, čím spôsobujú alebo prehlbujú malnutríciu spolu s nežiaducim poklesom telesnej hmotnosti pacienta.

Šablóna nie je vhodná pre pacientov s obezitou, z dôvodu vysoko-energetických receptov.

„Cieľom nutričnej intervencie a edukácie pacienta o správnom zložení jedálnička je predovšetkým zabezpečenie adekvátneho nutričného stavu a umožnenie podstúpenia liečby s cieľom dosiahnutia remisie onkologického ochorenia.“

Petronela Forišek Paulová, MSc.

Princípy šablóny

Nutričné odporúčania v šablóne majú za cieľ zabezpečiť:

N

dostatočný energetický príjem a príjem živín

N

zvýšený príjem plnohodnotných bielkovín

N

dostatočný prísun tukov maximálne do 40 % celkového energetického príjmu

N

reguláciu príjmu sacharidov z dôvodu zvýšeného rizika rozvoja inzulínovej rezistencie

N

dostatočný príjem ovocia a zeleniny, kvôli mikrovýžive a antioxidantom (ak to odporúča lekár)

N

prísun vybraných špecifických živín ako súčasť podpornej nutričnej terapie

Potraviny sú rozdelené do viacerých skupín, podľa odporúčanej frekvencie konzumácie (denne, 3x týždenne, a podobne).

Jednotlivé recepty obsahujú vysoko-energetické ingrediencie a zabezpečujú zvýšený príjem plnohodnotných bielkovín.

Výsledný stravovací plán edukuje pacientov, aby dbali na správny výber potravín a zloženie jedál, aj v prípade malého množstva skonzumovanej potravy.

Textácia pre pacienta obsahuje konkrétne odporúčania k stravovaniu počas dní, kedy podstupuje liečbu aj počas dní bez liečby. Dáva pacientovi jasné pokyny, kedy ktoré skupiny potravín konzumovať.

Zo šablóny sú vyradené potraviny, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať priebeh liečby a aj potraviny, ktoré môžu interagovať s najčastejšie podávanou liečbou (ako sú citrusy: grapefruit, červený pomaranč).

Cieľom nutričnej intervencie a usmernenia pacienta ohľadom správneho nastavenia jedálnička je predovšetkým zabezpečiť adekvátny nutričný stav a umožniť podstúpenie liečby. Rapídne zníženie telesnej hmotnosti spolu s oslabením imunity a celkového organizmu môže viesť ku komplikáciám a oddialeniu protinádorovej liečby spojenej s ďalšími dôsledkami. Zabezpečenie nutričnej starostlivosti pre onkologických pacientov by malo byť súčasťou terapie s cieľom dosiahnutia remisie ochorenia.

„Včasná nutričná intervencia onkologických pacientov dokáže nielen zlepšiť stav ich výživy a pomôcť udržať ich telesnú hmotnosť, beztukovú hmotu a zásoby telesných proteínov, ale zároveň im umožní lepšie tolerovať liečbu a zlepšuje kvalitu ich života.


Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Vybrané možnosti personalizácie v Planeat

Pri použití šablóny je samozrejmosťou aj vysoká miera personalizácie v aplikácii Planeat. U každého klienta/pacienta vám tak Planeat prináša aj nasledujúce možnosti:

E

vyradiť alergény zo stravovacieho režimu

E

určiť chuťové preferencie

E

nastaviť počet jedál

E

zapnúť/vypnúť výskyt nízkotučných potravín

E

možnosť meniť textácie/využiť prednastavené texty

E

prispôsobiť konfiguráciu – rozloženie makronutrientov a energie počas dňa

E

zmeniť veľkosť písma vo výstupe pre pacienta