Novinky v aplikácii – profil klienta, časová os udalostí, notifikácie, a ďalšie vylepšenia

Veríme, že ako odborníci by ste mali tráviť viac času s klientom, a preto aplikáciu Planeat neustále vylepšujeme tak, aby bol pre vás manažment vašich klientov čo najjednoduchší, a aby sme vám ušetrili čo najviac času. Aplikácia Planeat prešla včera v noci ďalšou zmenou, nižšie sa dočítate, aké novinky na vás po prihlásení čakajú.

Profil klienta

Po novom sa vám pre zvoleného klienta zobrazí miesto editácie najprv jeho profil. Veríme, že oceníte zobrazenie všetkých informácií prehľadne na jednom mieste. 

9

1. Profil dostupný priamo z bočného panelu

Do profilu klienta sa dostanete priamo z bočného panelu.

9

2. Všetky informácie o klientovi prehľadne na jednej obrazovke

V profile nájdete na jednom mieste údaje o klientovi, vypočítanú energiu, aj zadané poznámky. Vďaka profilu máte dokonalý prehľad aj o stave vyplnenia chuťových preferencií zo strany klienta.

9

3. Poznámky klienta dostupné priamo v profile

Poznámky ku klientovi máte teraz dostupné priamo v profile tak, aby ste mali všetky informácie po ruke a nemuseli sa prekliknúť na inú obrazovku.

9

4. Podrobné údaje, editácia a vymazanie

Priamo v hornej časti profilu máte dostupné voľby pre zobrazenie podrobných informácií, pre editáciu, a v prípade potreby aj vymazanie klienta.

Časová os udalostí

Veľkou novinkou je zobrazenie udalostí k danému klientovi.
Udalosti delíme do troch kategórií:
9

5. Pridané automaticky v aplikácii

Aplikácia vám automaticky pridá udalosti vykonané v aplikácii, napríklad vytvorenie stravovacieho plánu a spracovanie analýzy stravovania.

9

6. Aktivity zo strany klienta

Automaticky sa vám zobrazia aj notifikácie v prípade, že boli dodané informácie od klienta (vyplnenie formulárov chuťových preferencií alebo denné záznamy analýzy stravovania).

9

7. Vaše vlastné udalosti

Do tretice si viete aj vy sami pridať svoje udalosti, napríklad vykonanú konzultáciu. Stačí zadať názov udalosti a zvoliť dátum, ku ktorému sa má udalosť priradiť.

Udalosti sa zobrazia na časovej osi zoradené podľa ich dátumu. Udalosť môže byť aj plánovaná do budúcnosti. Príkladom je plánovaná konzultácia s klientom.

9

8. Pre prehľadnosť si môžete zvolené udalosti aj zmazať.

Upozornenie na nové udalosti

Novinkou je aj upozornenie na nové udalosti a udalosti, ktoré boli naplánované do budúcnosti.

Pri udalostiach, ktoré vytvoril klient (napríklad vyplnenie formulára) sa vám automaticky zobrazí indikátor, aby ste vedeli, že vám do profilu alebo analýzy pribudli nové údaje.

Na vaše udalosti naplánované do budúcnosti (upozornenie na ukončenie nutričného plánu a vlastné udalosti) vás taktiež upozorníme zobrazením indiktátora, v deň kedy nadobudnú platnosť.

Automaticky sa vám zobrazí aj notifikácia o tom, že klient vyplnil svoje chuťové preferencie alebo svoje denné záznamy analýzy stravovania.

Upozornenie, resp. indikátor nových udalostí nájdete hneď na troch miestach:

9

9. Notifikácia v bočnom paneli

Aj bez kliknutia na profil klienta máte od dnes už v bočnom paneli zobrazenú notifikáciu o tom, na ktorom klientovi máte nové udalosti.

9

10. Notifikácia a počet nových udalostí

V profile pri mene klienta máte navyše zobrazený aj počet nových udalostí.

9

11. Označenie novej udalosti

Udalosti, ktoré sú nové máte následne označené aj priamo v zozname udalostí. 

9

12. Viditeľnosť notifikácie

Pre deaktiváciu notifikácií stačí kliknúť na tlačidlo „Označiť všetky ako prečítané“.

3. Zjednodušený výpočet energie

Význam sekcie “Výpočet energie” spočíva primárne v určení cieľového energetického príjmu klienta za 24h, čo znamená, na akú číselnú hodnotu bude nastavený nutričný plán klienta.

Táto sekcia prešla včera na základe vašich pripomienok ďalšou úpravou. Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorý nám pomohli túto verziu otestovať, aby sme si boli istí, že bude výpočet energie jednoduchý aj v najkomplexnejších prípadoch, ktoré v praxi riešite.

K dispozícii máte dve možnosti:

9

13. Zadať priamo

Tu máte možnosť nastaviť klienta priamo na vami zadanú číselnú hodnotu, na ktorú bude neskôr nastavený nutričný plán.

9

14. Vypočítať

Finálna hodnota bude v tomto prípade súčtom energetického výdaja klienta za 24 hodín a nastaveného cieľa. Energetický výdaj klienta aplikácia vypočíta ako súčet jednotlivých premenných ovplyvňujúcich konečnú číselnú hodnotu. Premenné, s ktorými aplikácia počíta sú: pokojový metabolizmus, pracovná aktivita, úroveň stresu, termický efekt potravy a šport (fyzická aktivita).

Novinkou je zjednodušenie zadávania hodnôt, buď výberom kategórií, alebo priamo pomocou “prepínača”.

4. Nové usporiadanie informácií o klientovi

Pri zadávaní klienta máte teraz povinné a nepovinné údaje oddelené do dvoch stĺpcov. Naľavo sú údaje potrebné pre vytvorenie klienta a údaje, ktoré sa zohľadňujú pri generovaní stravovacieho plánu. Údaje vpravo nie sú povinné, a ani sa nezohľadňujú pri generácii.

5. Rozšírenie nápovedy

Nápoveda v hornej lište sa po novom volá „ako používať Planeat“ a rozšírili sme ju o často kladené otázky a zoznam zmien v aplikácii. Najčastejšie otázky budú postupne dopĺňané hlavne na základe vašich otázok, ktoré nám posielate cez chat alebo email.

6. Premiestnenie chuťových preferencií

Zjednodušenie z 26. 1. 2020 sa ukázalo ako nie úplne optimálne riešenie. Vypočuli sme vás a vrátili sme „palčeky“ späť pod výpočet energie.

Veríme, že aj vďaka týmto novinkám bude práca s našou aplikáciou pre vás ešte pohodlnejšia a efektívnejšia!

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na support@planeat.sk.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.