Aplikácia Planeat využitá v rámci vedeckej štúdie

Sme poctení a hrdí na to, že naša aplikácia pomáha aj vedcom pri rôznych štúdiách!

V Biomedicínskom centre SAV bola zrealizovaná štúdia (NCT02325804), ktorá bola zameraná na redukciu hmotnosti pomocou zmeny životosprávy. Pacienti so zvýšeným množstvom telesného tuku a obezitou sa podrobili 8-týždňovému programu, počas ktorého mali znížený kalorický príjem o 30 % a 150 minút individuálne nastavenej fyzickej aktivity. Výsledky boli publikované v renomovanom časopise Obesity Research and Clinical Practice (Penesova a spol. 2019).

Úprava stravy a fyzickej aktivity po dobu 8 týždňov viedla k úbytku hmotnosti a tuku a mala pozitívny vplyv na inzulínovú senzitivitu, ako aj na ateroprotektívne zmeny lipidového profilu. Zmeny spojené s úbytkom hmotnosti a subfrakciami cholesterolu si zaslúžia ďalšie skúmanie.

“Vďaka individuálne nastavenému nutričnému plánu, ktorý sme vytvárali pomocou softwaru Planeat (www.planeat.sk) sa podarilo pacientom za 8 týždňov schudnúť v priemere 7.3±1.9 kg a celkovo zlepšiť kardiometabolické parametre. S každým subjektom osobitne sme mali možnosť zanalyzovať doterajšie stravovacie návyky, prediskutovať zmeny v životospráve a edukovať ich, čím sa zvýšila compliance pacientov a adherenciu k nutričnému plánu. Nutričný plán obsahuje aj edukačné grafy o množstve makronutrientov, o sacharidových jednotkách, dokonca aj o množstve cholesterolu. Súčasťou plánu je aj nákupný zoznam potravín a recepty ako si jedlo pripraviť. Veľké množstvo variantov všetkých jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera – podľa potreby subjektu) umožňuje dobrú adherenciu k stravovaciemu plánu. Nutričný plán bol nastavovaný podľa ochorení pacienta (napr. cukrovka, vysoká hladina kyseliny močovej a pod.), ďalej podľa prítomností potravinovej alergie, intolerancií, chuťových preferencií či možnosti inkorporácie drahších či lacnejších potravín.”

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Biomedicínske centrum SAV

Účastníci výskumu sa museli mimo iné podrobiť aj 30% zníženiu kalorického príjmu. Na tento účel im boli v aplikácii Planeat realizované analýzy doterajších stravovacích návykov a následne vytvorené personalizované stravovacie plány.

“Aplikácia Planeat nám pomohla v rámci štúdie nastaviť optimálnu energetickú hodnotu rámcového jedálnička veľmi presne. Jedálniček bol vďaka rozsiahlemu výberu jedál veľmi dobre použiteľný v reálnom živote a uľahčil probantom pochopiť správne zloženie jedál, optimálne porcie z hľadiska gramáže a rovnako správny pomer makronutrientov.”

MUDr. Boris Bajer

Doktorand na SAV

Výživový plán obsahoval:

N

15–20 rôznych možností raňajok, obedov, večerí a snackov, pričom všetky zohľadňovali individuálne potreby energetického príjmu ale aj potravinových intolerancií, alergií a pod.

N

všeobecné pokyny, ako si vybrať správne jedlo (potraviny)

N

náučné grafy

N

hodnotu glykemickej nálože a množstvo cholesterolu

N

zoznam potravín nachádzajúcich sa v jedálničku.

„Teší ma, že aplikácia Planeat sa postupne stáva v očiach renomovaných vedcov a lekárov samozrejmosťou. Planeat má potenciál nie len priamo zlepšovať stravovacie návyky ľudí, ale aj napomáhať v efektívnejšom odhaľovaní vplyvu stravovacích návykov na naše zdravie v rámci vedeckého výskumu.“

Mgr, Michal Páleník

Co-founder a CEO Planeat, s.r.o.

Štúdia bola publikovaná v prestížnom Obesity Research and Clinical Practice kde bola 29 októbra 2019 akceptovaná ako odborná publikácia a je dostupná tu.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.