Vianočný darček: Novinky v aplikácii Planeat

Pripravili sme pre vás ďalšiu sadu noviniek, ktoré veríme, že oceníte a že vám pomôžu pri manažmente vašich klientov a pacientov. Zmeny sa týkajú hlavne vytvárania údajov o klientoch a nastavovaní ich energetických potrieb ako vstup pre analýzu a vytváranie stravovacích plánov.

1. Rozšírenie údajov klienta

Do detailu klienta, resp. pacienta, sme pridali položky, ktoré vám tam chýbali. Ide o tieto informácie od klienta:

N

Telesný tuk (v percentách)

N

Obvod pása

N

Diagnózy

N

Lieky

! Upozorňujeme, že pre zber zdravotných údajov je potrebné byť zdravotným pracovníkom alebo mať príslušný súhlas od klienta.

2. Doplnenie veku klienta

Vedľa dátumu narodenia sa vám teraz zobrazí aj vek klienta.

3. Dostupnejší zber chuťových preferencií

Je dôležité prispôsobiť nutričný plán aj chuťovým preferenciám pacienta. Možnosti poslať formulár preferencií, prípadne ich priamo vyplniť v aplikácii, máte teraz rýchlo dostupné priamo pri základných údajoch klienta. Obrazovka sa tým zjednodušila a vytvoril sa priestor pre ďalšie funkcionality a grafy.

4. Možnosť dodatočných poznámok

Vedľa základných údajov klienta máte teraz možnosť zadať dodatočné poznámky. Máte ich tak k dispozícii prehľadne priamo v detailoch klienta.

5. Prehľadnejšie možnosti výpočtu energetického príjmu

Pre sprehľadnenie vašich možností pri nastavovaní energetického príjmu klienta sme hneď v úvode tejto sekcie umiestnili 3 voľby. V závislosti od vašich preferencií pri danom klientovi máte na výber tieto možnosti:

N

Možnosť č.1: Vypočítať energetický výdaj aj príjem (odporúčané)

Táto voľba vám poskytnuje najkomplexnejšiu pomoc.

  • Umožňuje určiť pokojový metabolizmus klienta podľa vzorcov alebo zadať ho priamo v jednotkách energie.
  • Pomôže vám s výpočtom energetického výdaja prostredníctvom zohľadnenia výdaja pri pracovnej aktivite, strese a športe.
  • Napravo sa vám zobrazí prehľadná vizualizácia rozloženia zložiek energetického výdaja.
  • Zároveň vám umožňuje nastaviť energetický príjem a vypočíta predikovanú zmenu hmotnosti.
N

Možnosť č.2: Zadať energetický výdaj a dopočítať príjem (ak máte presnú hodnotu napr. z kalorimetra)

Hodnotu aktuálneho výdaja energie klienta zadáte priamo, napríklad ak ňou disponujete z bioimpedančného merania alebo z iných meraní/vyšetrení.

N

Možnosť č.3: Zadať priamo energetický príjem bez využitia výpočtov

Jediné čo zadávate je priamo hodnota energetického príjmu klienta za 24 hodín. V tomto prípade sa vám nezobrazí ani graf zložiek energetického výdaja ani predikcia zmeny hmotnosti.

6. Pridaný graf zložiek energetického výdaja

Okrem výpočtu energetického výdaja máte po novom aj vizualizáciu rozloženia jednotlivých zložiek, ktoré k celkovému výdaju prispievajú.

7. Úprava výpočtu energetického príjmu

Túto časť sme pre vás tiež zjednodušili. Energetický príjem máte možnosť nastaviť cez 3 možnosti:

N

odhadnúť pomocou kategórií

N

zadať priamo v jednotkách energie

N

zadať ako rozdiel v jednotkách energie

N

vypočítať ako podiel z energetického výdaja [%]

8. Vizualizácia predikovanej zmeny hmotnosti

Po novom vám aplikácia zobrazí aj predikovanú zmenu hmotnosti odvodenú z vami nastaveného energetického rozdielu medzi príjmom a výdajom klienta.

Veríme, že aj vďaka týmto vylepšeniam bude práca s našou aplikáciou pre vás ešte pohodlnejšia a efektívnejšia! 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na support@planeat.sk.

 

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov, alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.