Migréna – nová šablóna v Planeat

Všetci užívatelia aplikácie Planeat teraz prístupnú už aj novú šablónu určenú klientom a pacientom s diagnózou migréna.

Šablónu pre vás v spolupráci s Planeat pripravil prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., ktorý pôsobí ako prednosta II. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Univerzitnej nemocnici v Bratislave.

(Foto N – Vladimír Šimíček)

Vzhľadom na obsah biogénnych amínov v strave, ako sú tyramín a histamín, ktoré sú jedným zo spúšťačov migrény je zmena stravovania dôležitý faktor, ktorý pozitívne vplýva na priebeh tohoto ochorenia.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Migréna

Migréna sú záchvatovité bolesti hlavy, častejšie jednostranné, pulzujúce, veľkej intenzity. Začínajú sa obyčajne ráno, trvajú niekoľko hodín až dní. Sprevádzané sú vracaním, nechutenstvom, sčervenaním tváre, opuchom mihalníc, slzením, citlivosťou na svetlo (fotofóbia) a hluk (fonofóbia).

Záchvat môže začať nešpecifickými prodromami (podráždenosť, zmeny nálad), po ktorých sa rozvíja progredujúca bolesť hlavy, s možným vrcholom: zvracanie, môžu sa vyskytovať bolesti v bruchu a hnačka.

Trvanie záchvatu je obvykle niekoľko hodín, menej často aj tri dni. Migrény vznikajú v dôsledku kombinácie environmentálnych a genetických faktorov.

Význam stravy pri migréne

Najväčší dôraz pri stravovacom pláne pre pacientov trpiacich migrénou je kladený na znížený príjem potravín s vysokým obsahom tyramínu a histamínu, ktoré sa radia k faktorom vyvolávajúcim migrény. Tyramín sa prirodzene vyskytuje v širokej škále potravín a ich obsah sa starnutím a zrením potravín zvyšuje. Medzi potraviny bohaté na tyramín patria všetky kvasené, nakladané, zrejúce, marinované, prezreté alebo skazené, ale aj ďalšie.

Princípy šablóny

Princípy, ktoré sme použili pri tvorbe tejto šablóny sú založené na overených poznatkoch, ako aj skúsenostiach autorov a garantov z praxe.

 • Zohľadnenie množstva tyramínu, histamínu a iných biogénnych amínov.
 • Zohľadnenie najčastejšie používaných liečiv pri liečbe migrény, ktoré môžu ovplyvniť nastavenie stravovacieho režimu pacienta. Prispôsobená skladba potravín a nápojov vzhľadom na diagnózu a užívané lieky pacienta.
 • Vypracované odporúčania k suplementácií (vhodné kombinácie vitamínov a minerálov, probiotiká)

Výsledný stravovací plán obsahuje aj hlavné diétne a režimové opatrenia pri migrénach ako aj faktory ovplyvňujúce bolesť hlavy.

Stravovací režim sa vyhýba:

 • potravinám s vysokým obsahom histamínu, tyramínu, biogénnych amínov, histamínových liberátorov a inhibítorov DAO (diaminooxidázy)
 • potravinám s vysokým GI
 • polotovarom, glutamátu sodnému, umelým sladidlám
 • potravinám s vysokým obsahom SFA
 • údeným, nakládaným, marinovaným a fermentovaným výrobkom
 • potravinám s vysokým zastúpením jednoduchých sacharidov (cukrov) okrem ovocia
 • sušenému ovociu

Stravovací režim preferuje:

 • potraviny s nízkym obsahom histamínu a tyramínu
 • potraviny s nízkym GI
 • vysoký podiel zeleniny v strave
 • ovocie s nižším až stredným GI
 • mäso a mliečne produkty s nižším obsahom tuku
 • kvalitné oleje a orechy s vyšším obsahom MUFA, PUFA
 • čerstvé ryby

Táto šablóna v Planeat bola v septembri predstavená aj na podujatí „Akadémia: Bolesť hlavy 2019“ pod odbornou organizáciou Neurologického spolku Kramáre a odbornou garanciou Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Šablónu predstavil Mgr. Michal Drdúl, ktorý má v Planeat na starosti Planeat Medical a koordináciu nových medicínskych šablón.

Vybrané možnosti personalizácie v Planeat

Pri použití šablóny je samozrejmosťou aj vysoká miera personalizácie v aplikácii Planeat. U každého klienta/pacienta vám tak Planeat prináša aj nasledujúce možnosti:

 • vyradiť alergény zo stravovacieho režimu
 • určiť chuťové preferencie
 • nastaviť počet jedál
 • zapnúť/vypnúť výskyt nízkotučných potravín
 • možnosť meniť textácie/využiť prednastavené texty
 • prispôsobiť konfiguráciu – rozloženie makronutrientov a energie počas dňa
 • zmeniť veľkosť písma vo výstupe pre pacienta