RNDr. Barbara Sviežená, PhD.: „Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.“

RNDr. Barbara Sviežená, PhD. je našou hlavnou lektorkou ale aj jednou z TOP užívateliek aplikácie Planeat. V tomto rozhovore by sme vám ju radi predstavili.

Prečo sa venuješ práve výžive?

Od stredoškolských čias som fascinovaná biológiou, biochémiou, genetikou a dokonalosťou života a vesmíru. Štúdium živých systémov ma priviedlo k nesmiernej pokore a pochopeniu súvislosti medzi príčinou a následkom. Stala som sa nadšencom štúdia a hľadania informácií, vždy som sa vedela nadchnúť pre projekty, ktorých zmyslom bolo spoznať ešte lepšie prírodné javy.

V istom momente ma prestal uspokojovať výskum v základnej či aplikovanej forme a nechala som sa viesť túžbou odovzdávať nahromadené poznatky všetkým, ktorí hľadajú, ale nenachádzajú komplexné odpovede pre seba. Som takým poslom viery, že všetko je možné, ak sa vnútorne nastavíme.

Aj vo výžive som dlho hľadala cestu. Najprv pre seba. Ladila som teoretické vedomosti tak, aby vyhovovali môjmu dynamickému životnému štýlu. Akonáhle som zistila, čo všetko správna výživa dokáže, a aké divy urobila s mojim vlastným životom, zahniezdila sa vo mne myšlienka, že raz budem pomáhať ľuďom – či už zorientovať sa na nutričnom poli, alebo nájsť prostriedok na skvalitnenie svojho života rešpektovaním vlastného tela a zdravia.

Posolstvo, ktoré odovzdávam, či už na prednáškach alebo pri poradenstve je, že výživa je krásna hra s jasnými pravidlami, ktorá z vás môže spraviť vitálnu a radostnú bytosť. Vo výžive sú odpovede na mnohé menšie či väčšie problémy – od výkyvov nálad, cez priberanie až po celkový diskomfort a choroby.

S čím pomáhaš svojim klientom najčastejšie?

Venujem sa najmä ženám v rôznych kritických obdobiach. Obdobie tehotenstva, dojčenia, obdobie klimaktéria a s ním súvisiacich zmien, špecifickou skupinou sú dievčatá a mladé ženy trpiace poruchami príjmu potravy.

Aj keď klienta najčastejšie privádza k poradcovi váha nezodpovedajúca vlastnému ideálu, zameriavam sa primárne na zdravie. Je rozdiel, či riešime mladé zdravé žieňa s pár kilami navyše, alebo zrelú ženu po klimaktériu, s vyšším tlakom krvi a poruchou funkcie štítnej žľazy. Tam sa jedálniček a odporúčania nastavujú odlišne a opäť – primárnym cieľom je zdravie.

Aplikácia Planeat umožňuje aj výživovým poradcom starať sa o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Ako dlho už používaš nutričnú aplikáciu Planeat?

Od samého počiatku. To znamená od obdobia, kedy bol Planeat ešte len v skúšobnej verzii u odborníkov. Spolu s Michalom (Páleníkom) a IT špecialistami z Planeat sme ladili softvér pre nutričných poradcov (Planeat Nutrition).

Mala som skúsenosti s viacerými softvérmi, avšak Planeat ma presvedčil pri prvom vytvorenom stravovacom pláne, že nemá konkurenciu. Som veľmi rada, že som sa stala prvou lektorkou softvéru a mohla tak odovzdávať nadšenie z tejto aplikácie všetkým záujemcom.

Planeat by bez Bibi nebol tým, čím dnes je. Je pre mňa výnimočnou osobou nie len z odborného, ale aj z ľudského hľadiska, vďaka jej nesmiernemu nadšeniu a zápalu. Kedykoľvek má možnosť, rada vedomosti zdieľa so všetkými, komu by mohli byť čo i len trošku nápomocné. Odborné vedomosti podáva ľudskou rečou za účelom vzdelávania pre každého, koho táto problematika zaujíma. Veľa skúseností má aj s výživou detí, čo nie je bežné, ale aj s optimalizáciou stravovania vegetariánov a vegánov.

Mgr. Michal Páleník

V čom ti Planeat najviac pomáha?

Priznám sa, že bez Planeat-u by som sa už nemohla venovať dôkladne nutričnému poradenstvu. Pripraviť personalizovaný jedálniček na mieru špecifickému klientovi zabralo s pôvodnými softvérmi hodiny času a ladenia, až matematickej práce. To ma demotivovalo – úprimne, nie som ani matematik, a ani nedokážem chrliť recepty na počkanie. Vždy som vravela, že dobrý poradca musí byť v prvom rade odborník na výživu, a nie na kuchyňu. V tomto mi Planeat neskutočne pomáha a šetrí čas tak, že sa môžem venovať klientovi kvalitnejšie po odbornej stránke.

Ďalšia kľúčová vec pri Planeat je, že za ním stoja akademici, lekári a ďalší garanti, ktorí napomáhali vyladeniu do súčasnej podoby. Aj preto sa viem spoľahnúť na závery, ktoré softvér ponúka, napríklad pri špecifických alergiách alebo intoleranciách. Práca so softvérom je skôr príjemná hra, na ktorú sa teším.

V čom sa Planeat najviac odlišuje od ostatných nutričných aplikácií?

Aplikácia sa najviac odlišuje:

  • rýchlosťou, presnosťou výpočtov, neskutočnou variabilitou receptov a jedál, z ktorých sa dá kombinovať vždy špecifický jedálniček na mieru
  • možnosťou automaticky zohľadniť alergie, intolerancie a potravinové preferencie klienta
  • vynikajúcou databázou potravín, ktorá umožňuje urobiť podrobnú analýzu stravovania a následne implementovať zistenia do odporúčaní pre klienta
  • veľmi kvalitnými a profesionálnymi výstupmi v reprezentatívnom formáte
  • množstvom informácií pre klienta, ktoré napomáhajú jeho edukácii – od energetického podielu jednotlivých ingrediencií v jedle, cez sacharidové jednotky, až po obsah cholesterolu či glykemickú nálož pripravovaného receptu

Planeat vychádza v ústrety klientovi aj tým, že umožňuje vďaka presným výpočtom voľnú kombinovateľnosť receptov – klient si tvorí jedálniček pre daný deň podľa jeho aktuálnych možností a nemusí sa obávať, že by sa odklonil od správnych nastavení.

Kto bol na mojich školeniach Planeatu vie, že som softvérom nadšená, pracujem s ním a vyjadrujem to aj spôsobom zaškolenia. Bola by som rada, keby každý poradca mal v rukách tento nástroj na skvalitnenie svojich služieb. Takže áno, viac ako odporúčam.

Ktoré Planeat šablóny najčastejšie používaš?

Keďže som autorom semi-vegetariánskej, a spoluautorom vegetariánskej šablóny – tak najmä tieto dve, pretože ich dokonale ovládam, chápem a sú mi úplne prirodzené. Pri klientoch na tradičnej strave však preferujem WHO – univerzálny stravovací režim, aby som im vyšla plne v ústrety.

Kde ťa môžu klienti nájsť?

Buď ako odbornú garantku a lektorku kurzov o výžive na www.winstitut.sk, alebo ako nutričnú poradkyňu na www.vyzivapreteba.sk


Školenia Planeat

Školenia Planeat sme presunuli pod vzdelávaciu inštitúciu Winštitút.

  • Základné školenie trvá 4 hodiny a stojí 59 eur. Videá k základnej funkcionalite máte v skrátenej forme aj priamo v aplikácii vo forme video návodov.
  • Komplexné školenie (základná aj pokročilá funkcionalita) trvá 8 hodín a stojí 89 eur.

Viac informácií o školeniach a termínoch nájdete na tejto stránke.