V tomto článku vám predstavujeme najnovšiu medicínsku šablónu pre Neurológiu „Sclerosis multiplex – inovatívny prístup„. Ide už o druhú šablónu určenú pre diagnózu Sclerosis multiplex, prvá je zostavená podľa odporúčaní Dr. Swanka (Viac o šablóne Swanková diéta pri SM).

Sclerosis multiplex – inovatívny prístup

Od dnes majú všetci užívatelia aplikácie Planeat vo verzii Medical prístupnú novú šablónu pre diagnózu Sclerosis multiplex. Zo stravovacieho režimu je mimo iné automatickyeliminovaná a laktóza a minimalizovaný lepok. Šablóna je taktiež doplnená o informácie súvisiace s interakciami liečivo-potravina.

„Šablónu pre vás v spolupráci s Planeat pripravili a garantujú MUDr. Darina Slezáková, PhD. a doc. MUDr. Michal Minár, PhD., lekári z 2. neurologickej kliniky LFUK a UNB v Bratislave.

Individualizovaná modulácia autoimunitnej odpovede pacienta so sclerosis multiplex pro/proti zápalovými nutričnými faktormi

Sclerosis multiplex (SM) je neurodegeneratívne a zápalové multifaktoriálne ochorenie, v patogenéze ktorého zohráva úlohu nutrícia, ako jeden z enviromentálnych faktorov. V súčasnosti je otázne do akej miery výživové faktory a životný štýl ovplyvňujú priebeh tohto ochorenia. Nutričný status skutočne môže modifikovať vznik a priebeh SM. Diétne prvky alterujú enzýmy, transkripčné faktory a nukleárne receptory čo vyúsťuje do špecifickej modifikácie metabolizmu v prospech anabolizmu/katabolizmu a moduluje zápalovú a autoimunitnú odpoveď. Podstatnú úlohu zohráva správna mikrobiálna flóra čreva, ktorá v prípade jej narušenia smeruje imunitný systém v prospech vzniku zápalových, degeneratívnych a metabolických ochorení. V súčasnosti stále vieme len veľmi málo o metabolickej komponente širokého spektra enviromentálnych patogénov. Jedným z prvých priekopníkov bol Roy Swank, ktorý začal v roku 1940 skúmať vplyv saturovaného tuku na vznik SM. V priebehu rokov sa skúmala dieta bez alergénov, gluténu, surová strava atď., pričom závery nie sú celistvé. Súbory pacientov boli inkoherentné, navyše práve SM je ochorenie známe svojou diverzitou.

Napriek relatívne značnému počtu štúdií stále neexistuje konsenzus na doporučený stravovací režim pacientov s SM, ktorý by ovplyvnil priebeh a symptómy ochorenia. Žiaľ, mnoho pacientov preto preferuje určitý alternatívny diétny režim, často aj s odmietaním potrebnej imunomodulačnej liečby, a to bez vedeckých dôkazov.

V spolupráci s odborníkmi sme vytvorili aplikáciu na stravovanie SM pacienta v praxi, so zreteľom na individuálny prístup. Vychádzame zo základných faktov a to, že vyšší príjem živočíšnych tukov, rafinovaného cukru a karbohydrátov je asociovaný s postprandiálnou inflamáciou. Oxidatívny stres je jednou z najdôležitejších komponent inflamačného procesu vedúcemu k poškodeniu myelínu a axónov pri SM. Preto sme sa snažili na základe recentných poznatkov čo najviac eliminovať proinflamačné bioaktívne látky a zadefinovať terapeutické využitie antioxidantov. Personalizovaný prístup zároveň umožňuje v našom programe zohľadňovať klinický stav pacienta, jeho liečbu, či komorbidity.

Princípy šablóny

 • Prednadstavené vyradenie laktózy a minimalizovaný lepok. V prípade potreby aj orechov (pri liečbe tecdiferou) a iných alergénov
 • Zohľadnenie najčastejších NÚL (nežiaducich účinkov liečiv) používaných pri liečbe SM, ktoré môžu ovplyvniť nastavenie stravovacieho režimu pacienta – poruchy GIT (gastrointestinálny trakt), nechutenstvo, hepatopatia
 • Pacient si nemusí sledovať množstvo prijatých PUFA (polynenasýtené mastné kyseliny) a MUFA (mononenasýtené mastné kyseliny)
 • Zaradenie potravín s protizápalovým účinkom (vitamíny, sekundárne rastlinné metabolity – fytochemické látky)
 • Odporúčaná suplementácia spolu s dávkovacími schémami
 • Podrobné odporúčania k fyzickej aktivite pre pacientov s diagnózou Sclerosis multiplex
 • Trojpomer živín: zníženie množstva sacharidov, navýšenie podielu vhodnejších (protizápalových) foriem tukov
 • Zohľadnenie množstva makroživín pri farmakoterapii
 • Súčasťou výstupu je aj textácia pre pacienta s odporúčaniami zmeny životosprávy
 • Množstvo nových najmä hypoalergénnych receptov napr. s tofu

Dietologické prístupy pre diagnózu sclerosis multiplex dostupé v aplikácii Planeat Medical

Swankova diéta

SM – inovatívny prístup

Zostavený na základe odporúčaní Dr. Swanka Zostavený na základe skúsenosti zo SVK centier pre liečbu SM
Nezohľadňuje farmakologickú liečbu pacienta Zohľadňuje farmakologickú liečbu pacienta
Povoľuje lepok, mliečne výrobky Prednadstavené vyradenie laktózy a minimalizovaný lepok
Nemá odporúčania k pohybovej aktivite Odporúčania k pohybovej aktivite
Fixné odporúčania pre príjem MK určené Dr. Swankom Pacient nemusí sledovať množstvo a typ prijatých tukov
Prístup s potvrdeným účinkom podľa EBM Inovatívny prístup pri liečbe SM pomocou dietoterapie

„Personalizovaný prístup umožňuje v našom programe zohľadňovať klinický stav pacienta, jeho liečbu, či komorbidity. Veríme, že využitie tejto aplikácie sa osvedčí v praxi a finálne prispeje k ďalšiemu výskumu holistického prístupu k SM pacientovi.“

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Vybrané možnosti personalizácie v Planeat

Pri použití šablóny je samozrejmosťou aj vysoká miera personalizácie v Planeat aplikácii. U každého pacienta vám tak Planeat prináša aj nasledujúce možnosti:

 • možnosť vyradiť 1-4 alergény z výberu viac ako 71 alergénov zo stravovacieho režimu (napr. orechy, citrusy a.i.)
 • možnosť vyradiť drahé potraviny
 • možnosť prispôsobiť recepty chuťovým preferenciám pacienta

Ďalšie šablóny v Planeat Medical:


Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.