doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.: „Dávajme si pozor na našu stravu, lebo ona je základom nášho zdravia!“

Jedným z našich TOP užívateľov je doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof., ktorú by sme vám dnes radi predstavili. Pani doktorka používa aplikáciu Planeat Medical, ktorá umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. V aplikácii Planeat Medical je možné jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka s ohľadom na najčastejšie diagnózy.

Od roku 2010 pôsobí ako odborný garant polikliniky Remedium s.r.o. v Bardejovských Kúpeľoch a učí na VŠZaSP sv. Alžbety na jej pracoviskách v Prešove a Michalovciach. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov (Rakúsko, Nemecko, Rusko). V Bardejovských Kúpeľoch vytvorila pracovisko na nefarmakologickú liečbu obezity u dospelých, ambulanciu na neinvazívnu diagnostiku chorôb pečene (použitie ultrasonografie dutiny brušnej, tranzientnej elastografie, polyhepatografie).

“Medzi moje profesionálne záujmy patria: interná medicína, choroby pečene, obezitológia, verejné zdravotníctvo, problematika výživy vo vzťahu k chorobám pečene. Som prezidentkou Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie. Organizovala som 5 interdisciplinárnych konferencií s medzinárodnou účasťou ohľadne problematiky obezity, doteraz som odprednášala 243 prednášok na domácich a zahraničných vedeckých odborných podujatiach. Od 1.3.2018 som sa stala mimoriadnou profesorkou v odbore Verejné zdravotníctvo.”

 

Ing. Miroslav Palík, PhD.

„Veľa civilizačných ochorení má svoj pôvod v nesprávnom stravovaní. Správna výživa je výrazným preventívnym faktorom, prostredníctvom ktorého im môžeme predísť.

Medicína by sa mala viac zameriavať na prevenciu vzniku chorôb ako vynakladať veľké finančné prostriedky na ich liečbu.“

 

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof.

 

Prečo sa venujete aj výžive v rámci vašej ambulancie?

Veľa civilizačných ochorení má svoj pôvod v nesprávnom stravovaní. Správna výživa je výrazným preventívnym faktorom, prostredníctvom ktorého im môžeme predísť. Medicína by sa mala viac zameriavať na prevenciu vzniku chorôb ako vynakladať veľké finančné prostriedky na ich liečbu.

Pri akých diagnózach pacientov využívate aplikáciu najčastejšie?

Najčastejšie sa jedná o nasledujúce diagnózy:

  • Stukovatenie pečene
  • Cirhóza pečene s dekompenzáciou
  • Diabetes mellitus 2. typu s dyslipoproteinémiou
  • Porucha spracovania tukov

Ako dlho už používate aplikáciu Planeat medical?

Približne 1.5 roka a som s ňou veľmi spokojná.

V čom Vám Planeat najviac pomáha?

Veľmi oceňujem, že môžem vylúčiť u pacientov z jedálnička potraviny, na ktoré sú alergickí. Jedálniček môžem nastaviť na mierne alebo výraznejšie chudnutie u konkrétneho pacienta, ale aj pomôcť pri zvýšení hmotnosti u pacientov s podvýživou.

Aké šablóny najčastejšie využívate?

Keďže do mojej ambulancie najčastejšie prichádzajú pacienti s chorobami pečene, využívam často diétne stravovanie pri dyslipoproteinémiách, u pacientov s diabetom mellitom 2. typu. V poslednom čase sa však často stretávam s pacientmi, ktorí majú kandidózu hrubého čreva alebo histamínovú intoleranciu.

Doporučil by si Planeat svojim kolegom?

Určite – pokiaľ chceme pacientovi poskytnúť viac (pozornosti, času), je Planeat určite tá správna cesta! Je jednoduché povedať pacientovi, aby schudol a aby sa diétne stravoval, ale keď mu pritom nepomôžeme, neurobili sme pre pacienta takmer nič.

Kde Vás môžu klienti nájsť?

Poradňa Belsalvita je na Partizánskej 46 v Bardejove
4. poschodie (vchod je zo zadnej strany domu)
Tel. kontakt: 0902 339 884,
email: belsalvita@zoznam.sk

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim. prof. ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1999. Od roku 1999-2010 pracovala v Bratislave ako lekár a odborný asistent na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Titul PhD obhájila v roku 2004 s prácou „Vybrané metódy v diagnostike srdcového zlyhania “ (funkčné vyšetrenie pľúc a stanovenie BNP)“. V roku 2010 získala titul docent v odbore verejné zdravotníctvo. Témou jej habilitačnej práce boli „Chronické vírusové hepatitídy ako problém verejného zdravotníctva”.


Pre odborníkov ako sú lekári a nutriční terapeuti je tu možnosť vyskúšať si aplikáciu, vrátane medicínskych šablón, zadarmo na www.planeat.sk.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.