Michal Drdúl: „Povolanie farmaceuta by malo byť jednoznačne spájané aj s poradenstvom v oblasti výživy.“

Aplikácia Planeat umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Jedným z našich TOP užívateľov je Mgr. Michal Drdúl, ktorého by sme vám dnes radi predstavili. Michala sme sa pýtali na jeho pohľad na poradenstvo v oblasti výživy vo farmácii a ako mu aplikácia Planeat uľahčuje manažment jeho klientov.

 

Mgr. Michal Drdúl
Zdravie je to najcennejšie čo v živote máme. Uvedomovať si jeho hodnotu však často začneme až keď ho stratíme. Už počas štúdia na univerzite som si uvedomil, že povolanie farmaceuta by malo byť jednoznačne spájané aj s poradenstvom v oblasti výživy pri rôznych ochoreniach ale aj pri ich liečbe.

Mgr. Michal Drdúl

Predstav sa prosím našim čitateľom

Vyštudoval som farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského odbor farmácia. Absolvoval som viacero kurzov v oblasti racionálnej výživy, výživových softvérov a analýzy stravovania. Aktívne sa venujem problematike výživy v medicíne a dietetike ako aj zostavovaniu suplementačných plánov pri rôznych ochoreniach. V neposlednom rade sa zaujímam aj o problematiku aditív v potravinách.

Minulý rok som založil Salutem Inštitút, ktorý sa na rozdiel od bežných výživových poradcov nezaoberá iba preventívnou výživou ale aj výživou pri rôznych ochoreniach. Naše odporúčania tak vieme zosúladiť aj s liečbou a užívanými liekmi.

Čo ťa motivuje v tvojej práci?

Farmaceutom som sa stal, aby som pomáhal ľuďom, ktorí sú odkázaní na iných. Uvedomujem si obrovskú zodpovednosť, ktorú to zo sebou prináša ale som ochotný túto zodpovednosť na seba zobrať a pomôcť každému, kto bude moju pomoc potrebovať.

Oblasti výživy a prevencie venujem väčšinu svojho času. Vzdelávam kolegov v oblasti farmakológie, medicíny, výživy. Som aj lektorom pre Welko.sk, kde školím vybrané témy v rámci školenia výživových poradcov. Nedávno som sa stal členom Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu. No a spolupracujem aj s vami (Planeat) na vylepšovaní aplikácie hlavne po odbornej stránke. Užívatelia sa môžu už čoskoro tešiť na ďalšiu verziu medicínskych šablón, ktoré spolu s garatmi vylepšujeme.

Akých klientov najčastejšie riešiš?

Najčastejšie riešim klientov, ktorí trpia chronickými ochoreniami aku sú obezita, diabetes mellitus a zvýšený krvný tlak. Taktiež sú časté ochorenia štítnej žľazy, zvýšený cholesterol, ľudia trpiaci ochoreniami zažívacieho traktu ako sú syndróm dráždivého čreva a chronické hnačky, reflux, potravinové alergie alebo steátoza pečene. Väčšina týchto ochorení je spojená s nadváhou takže je nutná aj redukcia hmotnosti. Ale stretávam sa aj s klientmi, ktorí chcú nabrať svalovú hmotu alebo si chcú udržať telesnú hmotnosť a byť zdravší.

Kde ťa môžu klienti nájsť?

Kontakt na mňa nájdu na stránke http://saluteminstitut.sk/.

Ako dlho už používaš Planeat?

Softvér Planeat aktívne využívam už 2 roky. Tento rok som začal aj aktívne spolupracovať na jeho vylepšovaní v oblasti medicíny.

V čom ti Planeat najviac pomáha?

Určite by som začal množstvom receptov, ktoré aplikácia planeat ponúka. Ďalej viem využiť odborné odporúčania a usmernenia pri zostavovaní stravovacích plánov. Dáva mi mnohé informácie o stravovacích návykoch klienta, ktoré bežný výživový softvér nedokáže poskytnúť. Využitie možnosti analýzy stravovania je veľká pridaná hodnota Planeatu.

V čom sa podľa teba Planeat najviac odlišuje od ostatných nutričných aplikácií?

V prvom rade je to intuitívne prostredie v ktorom je všetko prehľadne a logicky zoradené. Veľmi nápomocné sú aj videá pomocou, ktorých si viem zopakovať používanie vybraných funkcionalít. Výstup, ktorý viem urobiť cez Planeat je odborný – profesionálny, edukačný a prehľadný! V práci s klientom mi často pomáhajú edukačné grafy s energetickou hodnotou potravín, ale aj informácie o glykemickej náloži alebo množste cholesterolu.

Aké šablóny najčastejšie používaš?

Keďže sa najčastejšie stretávam s ľuďmi, ktorí potrebujú zo zdravotných dôvodov znížiť telesnú hmotnosť, využívam hlavne šablóny na to určené. Ide o šablóny WHO – univerzálny stravovací režim, Diabetes mellitus 1. a 2. typu bez, alebo s komorbiditami, znížený príjem sacharidov poobede, ale veľmi dobre sa mi pracuje aj so šablónou Semi-vegetariánsky stravovací režim od RNDr. Barbara Sviežená, PhD., ktorá vyhovuje mnohým mojim klientom.

Doporučil by si Planeat svojim kolegom?

Jednoznačne áno! Každý kto chce poskytovať kvalitné a odborné služby v oblasti výživy, by mal mať profesionálny softvér, ktorý mu pomôže pri celom procese manažovania klienta.


Pre odborníkov ako sú lekári a nutriční terapeuti je tu možnosť vyskúšať si aplikáciu, vrátane týchto a ďalších 10 medicínskych šablón, zadarmo na www.planeat.sk.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.