Medicínske šablóny špecifických úprav stravy

Aplikácia Planeat Medical je primárne určená lekárom a nutričným terapeutom, ale aj odškoleným zdravotným sestrám a lekárnikom. Odborne predpripravené medicínske šablóny, rýchlosť aplikácie a užívateľská jednoduchosť prostredia umožňuje odborníkom manažovať stravovací režim pacientov priamo v ambulancii v priebehu niekoľkých minút.

Dostupné šablóny špecifických úprav stravy pokrývajú nasledujúce medicínske odbory:

Aplikácia okrem iného odborníkom umožňuje aj

  • vyradiť zo stravovacieho režimu v závislosti od šablóny 2-5 alergénov z palety 71 alergénov jednoduchým odkliknutím
  • vyradiť drahé potraviny
  • zohľadniť chuťové preferencie pacienta
  • vygenerovať stravovací plán do niekoľkých minút


Diabetológia

Pre DM pacientov je výhodou možnosť  zobrazenia množstva cholesterolu (mg), sacharidových jednotiek (SJ) a glykemickej nálože (GL).

Diabetologické šablóny v Planeat pripravili a garantujú:

Šablóna: DM1,2 – bez komorbidít

Túto šablónu je vhodné použiť pri pacientoch s DM liečených perorálnymi antidiabetikam, alebo inzulínoterapiou v rámci komplexného prístupu manažmentu diabetického pacienta s možnosťou redukcie telesnej hmotnosti.

Šablóna: DM1,2 – dyslipidémia

Túto šablónu je vhodné použiť pri pacientoch s DM a dyslipidémiou liečených perorálnymi antidiabetikam, a/alebo inzulínoterapiou v rámci komplexného prístupu manažmentu diabetického pacienta s možnosťou redukcie telesnej hmotnosti.

Šablóna: DM1,2 – hyperurikémia

Túto šablónu je vhodné použiť pri pacientoch s DM a hyperurikémiou liečených perorálnymi antidiabetikami, a/alebo inzulínoterapiou v rámci komplexného prístupu manažmentu diabetického pacienta s možnosťou redukcie telesnej hmotnosti.

Šablóna: DM1,2 – hypoproteínová (diabetická nefropatia)

Túto šablónu je vhodné použiť pri pacientoch s DM a chronickou obličkovou nedostatočnosťou s nutnosťou redukovať príjem proteínov, liečených perorálnymi antidiabetikami, a/alebo inzulínoterapiou v rámci komplexného prístupu manažmentu diabetického pacienta s možnosťou redukcie telesnej hmotnosti.

Program Planeat používam pravidelne pre motivovaných pacientov. Nedá sa nikomu nanútiť spôsob stravovania. Pacient musí chcieť. A tí čo naozaj chcú, majú skvelé výsledky.

 

MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH.


Obezitológia

Obezitologické šablóny v Planeat pripravili a garantujú:

Šablóna: WHO – univerzálny stravovací režim

Univerzálny stravovací režim je vhodný aplikovať pre pacientov so zvýšeným počtom alergií a intolerancií, vďaka širokej palete hypoalergénnych receptov. Rovnako je vhodný pre zdravých ľudí, ktorí chcú obohatiť svoje stravovacie návyky novými receptami. Rozloženie energie a makronutrientov počas dňa je v súlade s odporúčaniami  WHO pre racionálnu zdravú stravu. Šablónu je možné aplikovať u pacientov pri redukcii TH podľa rovnakých orientačných nastavení energetickej hodnoty jedálnička ako u pacientov s diagnózou DM.

Šablóna: VLED diéta – výrazne hypokalorická strava

Stravovací režim „VLED diéta – výrazne hypokalorická strava“ Šablóna je určená pre KRÁTKODOBÉ (max. 2-8 týždňov) veľmi nízke nastavenie energetickej hodnoty stravovacieho režimu pacienta/klienta zabezpečujúce dostatočný príjem plnohodnotných bielkovín, potrebných pre optimálne fungovanie organizmu. Pre minimalizovanie rizika poškodenia obličiek odporúčame nastavenie príjmu bielkovín maximálne do 2g bielkovín na/kg požadovanej TH/24h. Zastúpenie bielkovín môžete manuálne znížiť v konfigurácii pri poloautomatickej tvorbe nutričného plánu. Viac informácií

Optimálne využitie:

– DM-2 – obezita 2, 3 stupňa

– predoperačné stavy pri morbidnej obezite, potreba MRI, CT vyšetrenia

– antistagnačná metóda pri nedostatočnej redukcii TH, dočasné zvýšenie motivácie klienta/pacienta

– rýchla redukcia TH z iných zdravotných príčin

Šablóna: Znížený príjem sacharidov poobede

Univerzálny stravovací režim je vhodný aplikovať pre pacientov so zvýšeným počtom alergií a intolerancií, vďaka širokej palete hypoalergénnych receptov. Rovnako je vhodný pre zdravých ľudí, ktorí chcú obohatiť svoje stravovacie návyky novými receptami. Rozloženie energie a makronutrientov počas dňa je optimalizované pre racionálnu zdravú stravu. Šablónu je možné aplikovať u pacientov pri redukcii TH podľa rovnakých orientačných nastavení energetickej hodnoty jedálnička ako u pacientov s diagnózou DM. Šablóna má výraznejšie znížený sacharidový gradient v poobedňajších hodinách ako šablóna WHO, čo pozitívne koreluje s adherenciou režimových opatrení obézneho pacienta. Viac informácií

Na základe mojich skúseností s obéznymi klientmi som vytvoril šablónu stravovacieho plánu pod názvom “Znížený príjem sacharidov poobede”. Skladba stravy v tejto šablóne sa mi výborne osvedčila pri potrebe klientov redukovať väčšie množstvo telesnej hmotnosti.

Mgr. Michal Páleník


Imunológia

Šablóny pre Imunológiu v Planeat pripravila a garantuje MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Šablóna: HIT – histamínová intolerancia (nízkohistamínová diéta)

Túto šablónu je vhodné použiť pri pacientoch s histamínovou intoleranciou . Súčasťou výstupu pre pacienta sú inštrukcie k tejto diéte, k príprave a výberu jedál a výpis nevhodných potravín.

Šablóna: Protikvasinková diéta  (Candida mykotické diagnózy)

Túto šablónu je vhodné použiť pri liečbe protikvasinkovou diétou. Pacient vo výstupe nájde inštrukcie k tejto diéte, k príprave a výberu jedál v rámci komplexného manažmentu. 


Gastroenterológia

Šablóny pre Gastroenterológiu v Planeat pripravila a garantuje MUDr. Peter Minárik, PhD.

Šablóna: Bezzvyšková/šetriaca diéta

Šablónu je vhodné použiť pre pacientov trpiacich nešpecifickými  zápalovými ochoreniami GI-traktu (Crohnova choroba, Ulcerózna kolitída), pri akútnych a chronických hnačkových ochoreniach, hnačkách po antibiotikách, enteritídach, kolitídach v aktívnom štádiu. Súčasťou šablóny sú informácie o potravinách, ich spôsobe spracovania a prípravy, ktorým sa má pacient počas ochorenia vyhýbať a rovnako o potravinách a spôsobe spracovania a prípravy, ktoré má pacient počas ochorenia preferovať.

V prípade Crohnovej choroby a Ulceróznej kolitídy je postupne možné zaradiť do života bežnú stravu v rámci šablóny WHO- univerzálny stravovací režim.

Šablóna: LOW FODMAP- semmivegetarián (pripravujeme)

Diéta s vylúčením potravín obsahujúcich vysoké množstvá FODMAPs (fermentovateľných oligosacharidov, disacharidov, monosachariov a polyolov) vhodná pri diagnózach ako syndróm dráždivého čreva, syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve, fruktózová intolerancia, idiopatické črevné zápalay – napr. Crohnova choroba, atď. Šablóna je vhodná v eliminačnej fáze tejto diéty.


Kardiológia

Šablóny pre Kadriológiu v Planeat pripravili a garantujú:

Šablóna: Dyslipidémie

Túto šablónu je vhodné použiť pri pacientoch s diagnózou Dyslipidémia v rámci komplexného prístupu manažmentu pacienta s možnosťou redukcie telesnej hmotnosti. Pre pacientov je výhodou možnosť zobrazenia množstva cholesterolu (mg), glykemického indexu (GI) a glykemickej nálože (GL).

Podľa mojich osobných skúseností je softvér Planeat jedinečný a veľmi nápomocný v práci ambulancie diabetológie, porúch metabolizmu a výživy.

Automatická generácia umožňuje aj v ambulantných podmienkach vytvoriť jedálniček už v priebehu 5-10 minút. Pacient dostane komplexný materiál, s radami, inštrukciami k dodržiavaniu pokynov, kt. sa týkajú konkrétnej dietoterapie pre danú diagnózu, s výberom 20-30 rovnocenných variantov napr. raňajok, obedov, a pod. aj s receptami, presným postupom, časom prípravy aj edukačnými grafmi.

Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu od desiatok pacientov s najrôznejšími diagnózami.

MUDr. Adela Penesová, PhD.


Hepatológia

Šablónu pre Hepatológiu v Planeat pripravila a garantuje Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Šablóna: Dekompenzovaná cirhóza pečene (s ascitom)

Túto šablónu je vhodné použiť v rámci komplexného prístupu manažmentu pacienta s dekompenzovanou cirhózou pečene pri nasledujúcich diagnózach: Cirhóza pečene v štádiu dekompenzácie, Chronická hepatitída C,B, Nealkoholová/alkoholová tuková choroba pečene, Autoimunitné hepatitídy, Bilárna hepatitída, Cholestatické choroby pečene, Cirhóza pečene, Hepatocelulárny kacinóm v rámci komplexného prístupu manažmentu pacienta s možnosťou redukcie telesnej hmotnosti. Viac informácií

S aplikáciou Planeat mám veľmi dobré skúsenosti. Pomáha pacientovi aj mne pri poskytnutí poradenstva ohľadne redukcie hmotnosti. Zatiaľ mám len pozitívnu spätnú väzbu od pacientov. Pokiaľ pacienti dodržiavajú odporúčané porcie potravín, redukcia hmotnosti prebieha veľmi úspešne.

V aplikácii Planeat mi vyhovuje to, že softvér umožňuje zohľadniť pacientove pridružené diagnózy (diabetes, dyslipoproteinémiu), že je tam možnosť vylúčiť z jedálníčka potraviny, na ktoré je pacient alergický. Niektorí pacienti majú polyvalentnú alergiu (napr. majú súčasne histamínovú intoleranciu, alergiu na lepok, sónu, bielkovinu kravského mlieka). Pre takých pacientov je tento program tiež obrovským prínosom.

Teší má, že sa v programe Planeat sa spojilo viacero odborností s cieľom pomôcť pacientovi pri vytvorení správneho stravovacieho režimu. Prajem tejto aplikácii a celému tímu veľa zdaru!

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.


Neurológia

Šablónu pre Hepatológiu v Planeat pripravila a garantuje MUDr. Zuzana Dean

Šablóna: Swankova diéta pri SM

Túto šablónu je vhodné použiť v rámci komplexného prístupu manažmentu pacienta s diagnózou Sclerosis multiplex. Viac informácií


Nefrológia

Šablónu pre Nefrológiu v Planeat pripravila a garantuje MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA., MPH., mim. prof.,

Šablóna: Nízkobielkovinová diéta

Šablónu je vhodné aplikovať pre pacientov s diagnózami: chronická obličková choroba v preddialyzačnom štádiu akejkoľvek etiológie (príčiny), tubulointersticiálne nefritídy, glomerulonefritídy, diabetická nefropatia, nefroskleróza s poruchou funkcie obličiek, vrodené ochorenia obličiek s poruchou ich funkcie


Gynekológia

Šablónu pre Gynekológiu v Planeat pripravila a garantuje MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Šablóna: Protikvasinková diéta  (Candida mykotické diagnózy)

Túto šablónu je vhodné použiť pri liečbe protikvasinkovou diétou. Pacient vo výstupe nájde inštrukcie k tejto diéte, k príprave a výberu jedál v rámci komplexného manažmentu. Viac informácií


Alternatívne šablóny diét

Alternatívne šablóny diét v Planeat pripravila a garantuje RNDr. Barbara Sviežená, PhD.

Šablóna: Semi – vegetariánsky a Vegetaránsky stravovací režim

Šablónu je vhodné aplikovať pre pacientov so zvýšeným počtom alergií a intolerancií, vďaka širokej palete hypoalergénnych receptov. Rovnako pre zdravých ľudí ktorí chcú obohatiť svoje stravovacie návyky novými receptami. Rozloženie energie a makronutrientov počas dňa je v súlade s odporúčaniami  WHO pre racionálnu zdravú stravu.  Šablónu je možné aplikovať u pacientov pri redukcii TH podľa rovnakých orientačných nastavení energetickej hodnoty jedálnička ako u pacientov s diagnózou DM. Viac informácií

 


Aplikácia Planeat je určená odborníkom, ktorí teraz majú možnosť zefektívniť  komplexnú liečbu pacienta a zlepšiť tak jeho zdravotný stav prostredníctvom presného návodu na zmenu stravovacích návykov. Naším cieľom je rozšíriť aplikáciu tohoto systému do ďalších kliník, nemocníc a vďaka rýchlosti zhotovenia individuálneho nutričného plánu aj do ambulancií a vniesť tak možnosť pozitívne ovplyvniť zdravotný stav pacienta aj špecifickou úpravou stravy.

Veríme, že Planeat dokáže zefektívniť prácu lekárov a asistentov výživy pri potrebe úpravy stravy u pacienta a prispieť tak k zlepšeniu stravovacích návykov ľudí ako aj ich zdravotného stavu.

Vyskúšajte aplikáciu Planeat Medical zadarmo na www.planeat.sk.