Video návody pre prácu s Planeat

Aplikácia Planeat je určená odborníkom ako pomoc pri manažmente stravovania ich pacientov a klientov. Snažíme sa aplikáciu neustále zjednodušovať ale pre dokonalé zoznámenie sa s aplikáciou vám doporučujeme naše video návody alebo 1-dňové prezenčné školenie.

Pripravili sme pre vás sadu videí, ktoré vám postupne predstavia základné funkcionality od vytvorenia klienta až po vygenerovanie jedálnička. Nájdete medzi nimi napríklad aj vysvetlenia k výpočtom energetického výdaja a konfiguráciu makronutrientov.

Tieto videá vám poslúžia tak na zoznámenie sa s aplikáciou ako aj na pripomenutie vybraných častí.

Návody nájdete v hornej lište v časti Návod.

Zatiaľ sú dostupné v slovenčine, na českej aj anglickej verzii sa usilovne pracuje. Postupne doplníme aj návody na prácu s analýzou stravovacích návykov a mnohé ďalšie.

Pre dokonalé zoznámenie sa s aplikáciou vám doporučujeme aj naše 1-dňové prezenčné školenie pokročilých funkcionalít. Naučíte sa pracovať s databázou potravín, vkladať nové jedlá/recepty, tvoriť varianty jedál ako aj vlastné stravovacie šablóny.


Prezenčné školenia sú dostupné v Slovenskej aj v Českej republike.