Oprava hodnoty glykemického indexu v PDF

Vysoká kvalita a použiteľnosť aplikácie Planeat je pre nás na prvom mieste. S našimi odborníkmi sme sa zhodli na objektívnejšom zobrazovaní hodnoty glykemického indexu (GI) jedál, na ktorom momentálne pracujeme a čoskoro nasadíme. Do tej doby bude zobrazovanie hodnoty GI v stravovacích plánoch dočasne nedostupné. Pre užívateľov Planeat to bude dočasne znamenať nasledovné:

  • V nastaveniach teraz nie je možnosť nastaviť zobrazenie hodnoty GI
  • Stravovacie plány v pdf, ktoré boli už vygenerované budú stále obsahovať hodnotu GI, ak bolo GI zapnuté
  • plány, ktoré sa nanovo pregenerujú už hodnotu GI obsahovať nebudú
  • všetky nové stravovacie plány nebudú dočasne hodnotu GI obsahovať

Zobrazenie hodnoty GI na úrovni potravín naďalej ostáva v Databáze potravín ako aj v Analýze stravovacích návykov.

Pripravovaná zmena bude spočívať v zobrazení hodnoty GI na úrovni ingrediencií a nie na úrovni jedla ako takého. Informáciu o hodnote GI jednotlivých potravín v receptoch bude môcť užívateľ aplikácie zobraziť svojmu klientovi, alebo pacientovi v nutričnom pláne.

Informácie o hodnote GI (glykemického indexu potravín) uvedieme k jednotlivým potravinám na základe údajov získaných z tabuliek hodnôt GI. Najpoužívanejší zdroj hodnôt je tabuľka zhotovená The University of Sydney, ktorá urobila jeden z najväčších výskumov GI.

O nasadení nového zobrazovania GI vás budeme informovať.