Planeat MEDICAL – na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť

Planeat je spoločnosť zameraná na výrazné zlepšenie dietetickej liečby a stravovacích návykov ľudí. Vyvinuli sme a neustále vylepšujeme profesionálnu nutričnú aplikáciu nezávislú na akýchkoľvek výživových a diétnych smeroch, slúžiacu ako nástroj na personalizované zostavenie nutričného plánu.

Verzia aplikácie MEDICAL je určená primárne lekárom a nutričným terapeutom. Vďaka jej rýchlosti a jednoduchosti je použiteľná napríklad aj v ambulantných podmienkach.

Na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť

Minulý týždeň sme mali možnosť odprezentovať koncept Planeat aj na najväčšom odbornom podujatí všeobecných praktikov na Slovensku organizovanom Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva (viac informácií o konferencii na http://vpl2017.sk/) na pozvanie prezidenta všeobecných a praktických lekárov, MUDr. Petra Makaru, MPH.

Všeobecným lekárom boli predstavené možnosti personalizovaného stravovacieho režimu pri liečbe obézneho pacienta. Lekári a ďalší návštevníci konferencie mali možnosť dozvedieť sa viac o aplikácii Planeat, ako aj o možnostiach jej využitia v ambulantných podmienkach.

Našu prednášku si vypočulo približne 150 ľudí. Všeobecní lekári majú úprimný záujem a podporujú potrebu manažmentu stravy pacientov už pri prvom kontakte s praktickým lekárom.

Všeobecný lekár je prvým odborníkom, s ktorým sa v prípade riešenia akéhokoľvek ochorenia pacient stretáva. V rámci liečby a kooperácie so špecialistami v jednotlivých medicínskych odboroch má tak možnosť hneď v úvode pozitívne ovplyvniť proces liečby niektorých pacientových ochorení aj pomocou nastavenia optimálnej stravy v súvislosti s niektorými diagnózami, a zefektívniť tak celkový proces liečby.

Efektívnejšia liečba vďaka Planeat

Vďaka aplikácii Planeat MEDICAL majú teraz všeobecní a praktickí lekári možnosť veľmi jednoducho, rýchlo a efektívne manažovať stravu svojho pacienta, a to dokonca priamo v ambulantných podmienkach.

Minimalizuje sa tak pravdepodobnosť, že pacienti budú vyhľadávať a praktizovať rôzne pochybné a častokrát až nebezpečné, ničím nepodložené stravovacie odporúčania, šíriace sa napríklad internetom.

Pacientovi bude zaslaná špecifická úprava stravy zohľadňujúca jeho diagnózu, a to priamo ošetrujúcim lekárom prípadne zdravotnou sestrou.

Téma konferencie bola „Na pacienta zameraná zdravotná starostlivosť!“. Planeat sa s touto filozofiou plne stotožňuje. V našom koncepte, na ktorom pracujeme, je pacient v strede a okolo neho vidíme elementy, ktoré by mali byť zohľadnené a zamerané na pacientovo zdravie. Pod tieto elementy počítame:

 • Osobná analýza
 • Konzultácia s lekárom
 • Stravovací plán
 • Fyzická aktivita
 • Koučing a psychohygiena

Ako získať jedálniček na mieru

Zatiaľ sa Planeat sústredí hlavne na osobnú analýzu a personalizované stravovanie.

Proces žiadosti je veľmi jednoduchý a rýchly – detailný formulár vyplníte online z pohodlia domova a jedálniček Vám pošleme na Váš email. Po odoslaní online objednávky Vám na základe zadaných údajov vyberieme najvhodnejšieho odborníka. Ten Vás následne kontaktuje a pripraví stravovací plán na mieru. Predstaví Vám ho v rámci výstupnej konzultácie tak, aby ste ho vedeli jednoducho dodržiavať. Pre ešte väčšie pohodlie, s prideleným odborníkom komunikujete hlavne cez email alebo telefón.

Strava a zlepšenie zdravotného stavu pacientov

Pri 65% diagnostikovaných ochorení je možné vplyvom špecifickej úpravy stravy významne napomôcť zlepšeniu zdravotného stavu pacientov. Doposiaľ u nás nebol prístupný efektívny spôsob personalizovaného, vysoko odborného manažmentu stravovania pacientov. Avšak zásluhou renomovaných odborníkov:

 • MUDr. Adely Penesovej, PhD.
 • MUDr. Viery Kissovej, PhD.
 • MUDr. Petra Minárika, PhD.
 • MUDr. Kataríny Bergendiovej, PhD.
 • Doc. MUDr. Kataríny Gazdíkovej, PhD., MHA
 • MUDr. Lubomíry Fábryovej, PhD.
 • Doc. MUDr. Štefana Korca, PhD.
 • MUDr. Jany Babjakovej, PhD.

a mnohých ďalších je v súčasnosti možné využívanie aplikácie Planeat Medical v oblasti diabetológie, gastroenterológie, obezitológie, kardiológie, imunológie a v iných medicínskych odboroch. Aplikácia je určená lekárom, nutričným terapeutom, zdravotným sestrám a asistentom výživy, ktorí teraz majú možnosť zefektívniť komplexnú liečbu pacienta, a zlepšiť tak jeho zdravotný stav prostredníctvom presného návodu na zmenu stravovacích návykov.

Naším cieľom je rozšíriť aplikáciu tohto systému do ďalších kliník, nemocníc a vďaka rýchlosti zhotovenia individuálneho nutričného plánu aj do ambulancií, a priniesť tak možnosť pozitívne ovplyvniť zdravotný stav pacienta aj špecifickou úpravou stravy.