Obezita a kvalita života

Obezita a kvalita života

Obezita a kvalita života Obézny človek sa často stretáva s nepochopením okolia a predsudkami typu “si tučný – môžeš za to sám”. Starostlivosť o extrémne obéznych pacientov je aj medzi odborníkmi veľmi nepopulárna. Je náročná na čas, vedomosti (psychológia,...