Je dôležité prispôsobiť nutričný plán aj chuťovým preferenciám klienta. Preto je v Planeat možné vybrať zo skupiny potravín, ktoré sa majú v nutričnom pláne objavovať častejšie, resp. zriedkavejšie.

 

  • zelený palec hore znamená, že jedlo klientovi chutí,
  • červený palec dole naopak znamená, že potravina klientovi nechutí
  • pri neoznačení môže byť potravina zaradená do jedálnička

Aplikácia sa na základe viacerých faktorov rozhodne, ktoré potraviny vyberie do nutričnieho plánu.

Indikátor obľúbenosti potravín sa zobrazí aj v druhom kroku polo-automatickej generácie stravovacieho plánu.

 

 

 

Upozornenie: nie je zaručené, že neobľúbené potraviny sa nebudú vôbec nachádzať medzi ingredienciami, ktoré generátor zvolí do variantov jedál. Funkcia nastavenia dôležitosti preferencií potravín sa nachádza v Nastaveniach (sekcia „Vytváranie nutričnieho plánu“).

Pre ďalšie tipy na používanie aplikácie Planeat kliknite sem.