Aplikáciu ako aj šablóny špecifických úprav stravy pre Planeat garantujú renomovaní odborníci. Aby sme vám ich priblížili, budeme vám na našich stránkach postupne predstavovať všetky medicínske aj nemedicínske šablóny.

V tomto blogu vám predstavíme šablónu „Dekompenzovaná cirhóza pečene (s ascitom)“.

Dekompenzovaná cirhóza pečene (s ascitom)

Šablónu pre vás v spolupráci s Planeat pripravila a garantuje Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. s dlhoročnou a bohatou praxou:

 • prezidentka Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO)
 • 2-atestovaný internista, klinický farmakológ
 • odborný garant polikliniky Remedium s.r.o. v Bardejovských Kúpeľoch
 • vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, pracovisko Prešov a Michalovce
 • člen výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti

Túto šablónu majú k dispozícii všetci užívatelia Planeat Medical. Je vhodné ju použiť v rámci komplexného prístupu manažmentu pacienta s cirhózou pečene v štádiu dekompenzácie pri:

 • Chronickej hepatitíde B,C
 • Nealkoholovej/alkoholovej tukovej chorobe pečene
 • Autoimunitných hepatitídach
 • Cholestatických chorobách pečene
 • pri Hepatocelulárnom karcinóme

Pri použití šablóny je samozrejmosťou aj vysoká miera personalizácie v Planeat aplikácii. U každého pacienta vám tak Planeat prináša aj nasledujúce možnosti:

 • možnosť vyradiť 1-4 alergény z výberu viac ako 71 alergénov zo stravovacieho režimu (napr. laktóza, mlieč. bielkovina, lepok, sója a.i.)
 • možnosť vyradiť drahé potraviny
 • možnosť prispôsobiť recepty chuťovým preferenciám pacienta

Dekompenzovaná cirhóza pečene (s ascitom) rozšírila počet Planeat šablón na úctyhodných 17! Naše medicínske šablóny tak pokrývajú už 8 medicínskych odborov:

 • Diabetológia (4)
 • Imunológia (2)
 • Gynekológia (1)
 • Gastroenterológia (1)
 • Obezitológia (1)
 • Kardiológia (1)
 • Hepatológia (1)
 • Urológia (1)

V najbližších mesiacoch doplníme aj Neurológiu (Swankova diéta pri Sclerosis multiplex)!

Veríme, že Planeat dokáže zefektívniť prácu lekárov a asistentov výživy pri potrebe úpravy stravy u pacienta a prispieť tak k zlepšeniu stravovacích návykov ľudí ako aj ich zdravotného stavu.

Inovácie v personalizovanom stravovaní

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo nutričným terapeutom a trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka výraznej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

Viac informácií ako aj možnosť bezplatne si našu aplikáciu vyskúšať nájdete na našich stránkach.