Štefan Korec: Racionálna strava v onkológii je významným podporným faktorom.” (2. časť rozhovoru)

Druhá časť rozhovoru je venovaná významu výživy onkologických pacientov a prevencii pred vznikom samotnej rakoviny.

Prvá časť rozhovoru bola formou mailovej komunikácie preposlaná aj lekárom, vedcom, nadšencom v oblasti výživy, s ktorými sme sa mali možnosť počas prezentácií aplikácie Planeat stretnúť. S mnohými aktívne spolupracujeme. Tento e-mail vyvolal diskusiu, ktorej vyústením bolo stretnutie viac ako desiatky odborníkov.  Hlavná časť diskusie bola zameraná na oblasť  primárnej prevencie (manažment stresu, pohybová aktivita, výživa) ako súčasti efektívneho zdravotného systému. Vyútením tejto debaty je vznik Slovenskej spoočnosti pre výživu a prevenciu, ktorej prvým prezidentom sa stal doc. MUDr. Štefan Korec, CsC. Táto nezisková organizácia začne aktívne pôsobiť v úvode roku 2017. O vízii a aktivitách spoločnosti Vás informujeme v nasledujúcich článkoch.

Ako hodnotíte situáciu v zdravotníctve v oblasti liečby diétou?

Tento druh liečby je ešte len v začiatkoch. Znovu hovorím, že slovenské zdravotníctvo je príliš zamerané na liečbu chorého človeka a dietológia ako taká je v plienkach. Absentuje odborná stránka a takisto odbornosť a rozšírenosť medzi populáciou.

Považujete ju teda za dôležitú zložku liečby/prevencie v rámci onkológie?

Určite áno a znovu a znovu sa dostávame do bodu, kedy nám je jasné, že akákoľvek liečba musí byť komplexná, kde sa pozeráme na pacienta ako na celok, ktorý však pozostáva z rôznych častí, a diéta je neoddeliteľnou časťou tohto celku.

Akú úlohu má diéta v onkológii?

Tam by som sa trošku ohradil proti výrazu liečba diétou. Diéta v onkológii nelieči, a na to si treba dať pozor. Diéta je však významným podporným faktorom. Vieme, že pacienti, ktorí sú liečení chemoterapiou, chirurgiou, rádioterapiou, a dokonca už aj dnešnými imunoterapeutickými postupmi, potrebujú výraznú podporu zo strany dietológa. Avšak znovu podotýkam, že diéta nelieči, ale je neoddeliteľnou zložkou liečby ako podporný faktor. Máme už aj výsledky, kde sa ukázalo, že pacient vedený k racionálnej diéte a k racionálnej pohybovej aktivite má väčšiu šancu priaznivo zareagovať na chemoterapiu a celkovo na liečbu než pacient, ktorý je bez podpory v tejto oblasti.

V tomto období sa stretávame s mnohými dezinformáciami v súvislosti s liečbou rakoviny ako napríklad liečba sódou bikarbónou a inými pochybnými spôsobmi. Aký máte na takúto liečbu” názor? Môže to byť pre onkologického pacienta nebezpečné?

Je to určite lacnejšie ako liečba medicínska, určite dostupnejšie a je v tom schované veľa tajomného, nevysvetliteľného či magického, ale jednoznačne môžem povedať, že to nefunguje, je to zavádzajúce a život ohrozujúce.

Myslíte si, že v rámci dietológie stačia všeobecné odporúčania, alebo je potrebný personalizovaný prístup?

Určite oboje. Ľudia majú mať všeobecný smer, ktorým sa pohybovať, ktorý vymedzí určitý priestor, ale v rámci tohto všeobecného smeru sú potrební odborníci, čo budú ľudí, ktorým nestačia tieto všeobecné odporúčania, špecificky riadiť, viesť a kontrolovať ich. Nejde o to, či všeobecný alebo špecializovaný, ale treba oboje. Nie je možné dostať sa k výsledku, ak sa budeme pohybovať len jedným alebo druhým smerom. Nemôžete všetkým poskytnúť špecializovanú starostlivosť, a takisto všetci pacienti a klienti nevyžijú len zo všeobecných inštrukcií.

Myslíte si, že personalizované informácie by mali byť za príplatok?

Asi áno. Všeobecná inštrukcia, tá je fajn, platí pre všetkých a je to dobré, ale ak ideme do personalizovanej, individuálnej liečby, dnes to ešte poisťovňa neplatí a ide o úzkoprofilový tovar, ktorý nemôže byť dostupný úplne zadarmo.

Aké vedomosti majú podľa vašich skúseností onkologickí pacienti ohľadom stravovania počas liečby?

Zase sa to nedá povedať všeobecne, pretože je časť populácie, ktorá sa o to nestará. Väčšia časť populácie sa stará o diétu, ale nasáva polovedecké informácie, ktoré ich zavádzajú a nemajú racionálnu bázu. Len malá časť si vie z množstva informácií dostupných na internete vybrať to, čo je potrebné. Navyše, len málo pacientov sa vie prispôsobiť lekárom a prijať ich inštrukcie a títo potrebujú dlhodobú, individuálnu starostlivosť a správne opatrovanie.

Ako funguje onkológia v špičkových onkologických centrách v zahraničí?

Ako logická súčasť prístupu k pacientovi. Tak ako má pacient konziliárne vyšetrenie s chirurgom a ako sa patológ pozrie na výsledok bioptického vyšetrenia, tak je pacientovi odporučené okrem všeobecných informácií navštíviť dietologické konzílium.

Čo by ste odporučili z hľadiska prevencie pred onkologickými ochoreniami? A čo pacientom, ktorí už rakovinu majú? Ako sa majú správať z hľadiska životného štýlu?

Asi pred rokom vyšla jedna zmätočná práca, kde autori tvrdili, že rakovina je výsledkom prirodzených chýb v rámci genetických alebo spontánnych procesov, a preto je jedno, ako sa človek správa. Zdvihla sa veľká vlna odporu a ešte väčšie množstvo vedcov jednoznačne vystúpilo proti. Nie je to pravda, zhruba 20 % je nám dané geneticky a 80 % je dané vonkajšími faktormi. Čiže 80 percent by sme vedeli ovplyvniť, či už je to diéta, vyhýbanie sa toxickým vplyvom a radiácii alebo fyzická aktivita. Ťažko sa charakterizuje, čo je dôležitejšie, ale v prípade nádorov gastrointestinálneho traktu ich výskyt jednoznačne súvisí s diétou.

Čím vás zaujala vízia spoločnosti Planeat? Prečo ste s nami vôbec začali spolupracovať?

Pretože verím v to, že prevencia má význam a že predmedicínska starostlivosť má možno ešte väčšiu hodnotu ako medicínska starostlivosť. Znovu sa vraciam k pravidlu 80 : 20, že práve my máme v rukách svoj osud, zdravie a kvalitu života. A do tejto filozofie Planeat výrazne zapadá tým, že pomáha viesť a uľahčuje odborníkom efektívne manažovať svojich pacientov v oblasti dietológie. Navyše, pri už rozbehnutých ochoreniach, ako je napríklad diabetes mellitus, je dôležitosť diéty ešte znásobená a bez správneho dietetického postupu pri niektorých typoch diabetu liečba ani neprichádza do úvahy.

V akom smere so spoločnosťou Planeat spolupracujete?

Veľmi by sme chceli spolupracovať čo najužšie, pretože náš projekt Akord, čiže harmónia, sa zakladá na prevencii a životospráve. A životospráva, diéta a Planeat je súčasťou toho istého celku, preto si neviem predstaviť, že by sme ponúkali klientom projekt, ktorý by v sebe nemal dietologickú časť.

Ďakujeme za rozhovor.