Predstavenie spoločnosti Planeat

Sme spoločnosť, ktorá od roku 2013 pomáha inovatívnym spôsobom vytvárať personalizované úpravy stravy jednoduchšie a dostupnejšie. Vytvorili sme webovú aplikáciu, cez ktorú môžu renomovaní odborníci a osobnosti v oblasti stravovania zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti. To umožňuje lekárom starať sa o svojich pacientov alebo trénerom o svojich klientov komplexnejšie a odbornejšie ako kedykoľvek predtým vďaka čiastočnej automatizácii. Aplikácia umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť personalizovaný nutričný plán a analyzovať stravovacie návyky človeka.

 

Medicína: strava ako súčasť liečebného procesu

Pri 65% diagnostikovaných ochorení je možné vplyvom špecifickej úpravy stravy významne napomôcť zlepšeniu zdravotného stavu pacientov. Doposiaľ u nás nebol prístupný efektívny spôsob personalizovaného, vysoko odborného manažmentu stravovania pacientov. Avšak zásluhou renomovaných odborníkov:

a mnohých ďalších je v súčasnosti možné využívanie aplikácie Planeat Medical v oblasti diabetológie, gastroenterológie, obezitológie a imunológie. Aplikácia je určená lekárom, nutričným terapeutom, zdravotným sestrám a asistentom výživy, ktorí teraz majú možnosť zefektívniť  komplexnú liečbu pacienta a zlepšiť tak jeho zdravotný stav prostredníctvom presného návodu na zmenu stravovacích návykov. Naším cieľom je rozšíriť aplikáciu tohoto systému do ďaľších kliník, nemocníc a vďaka rýchlosti zhotovenia individuálneho nutričného plánu aj do ambulancií a vniesť tak možnosť pozitívne ovplyvniť zdravotný stav pacienta aj špecifickou úpravou stravy.

 

Populácia a rekreační športovci:

Verejnosť je zahltená kvantom informácií v oblasti stravovania. Zorientovať sa v nich je takmer nemožné. Mnohé sú klamlivé a môžu spôsobiť viac či menej vážne zdravotné problémy. Výrazne tak narastá záujem o služby spojené s vytváraním personalizovaných úprav stravy odborníkmi. To je však náročné na komplexnosť vedomostí a čas vyhotovenia. Oba problémy rieši aplikácia Planeat Trainer vďaka čiastočnej automatizácii a zdieľaniu vedomostí renomovanými osobnosťami v oblasti stravovania. V spolupráci s

a mnohými ďalšími sme do aplikácie zapracovali vedomosti z viacerých výživových smerov. Spoločne sa snažíme vedecky dokázať ich využiteľnosť pre rôzne skupiny ľudí. Softvér je určený pre výživových poradcov, športových trénerov a inštruktorov.

 

Zvyšovanie výkonu vrcholových športovcov:

Technológia stojaca za aplikáciou Planeat zaručuje vysokú presnosť, ktorá umožňuje splniť aj tie najvyššie nároky odbornosti, ktoré si vyžaduje starostlivosť o vrcholového športovca. V rámci služby Planeat Sport spolupracujeme s expertami v oblasti športovej výživy: Mgr. Milanom Sedliakom, PhD., RNDr. Viktorom Bielikom, PhD., s ktorými pomáhame

  • Dominike Cibulkovej
  • Varvare Lepchenko
  • Martinovi Marinčinovi
  • Andrejovi Meszárošovi
  • Vladimírovi Weissovi

a mnohým ďalším dosahovať svoje ciele. Usilujeme sa o zvýšenie dostupnosti takýchto služieb pre čo najväčší počet športovcov.

 

Odborná práca desiatok profesionálov vo svojich odboroch nám dopomohla k vytvoreniu aplikácie, ktorá zlepšuje kvalitu ľudských životov. Stovky spokojných ľudí nám dodávajú motiváciu robiť našu prácu stále lepšie.

25.3.2016 by Mgr. Michal Páleník