fbpx

Planeat blog

Pomocník pre videohovory s klientom
Pomocník pre videohovory s klientom

Video hovor má svoje výhody nielen v aktuálnej situácii spojenej s šírením koronavírusu COVID-19, ale aj v bežnom živote. Nie vždy máte možnosť stretnúť sa s klientom osobne, nemusí byť z rovnakého mesta alebo má tak obmedzený čas, že už len cesta za vami je problém. So správnymi nástrojmi vie byť video hovor veľmi užitočnou alternatívou.

Dočasne symbolická cena jedálničkov pre odborníkov
Dočasne symbolická cena jedálničkov pre odborníkov

Dočasne symbolická cena jedálničkov pre odborníkovVzhľadom na aktuálne skutočnosti spojené so šírením koronavírusu COVID-19 platí obmedzenie osobných stretnutí a sú zatvorené okrem iného aj fitness centrá. Osobné stretnutia s klientmi sú minimalizované a to má dopad...

Analýza stravovania – zabudnutý nástroj v aplikácii Planeat
Analýza stravovania – zabudnutý nástroj v aplikácii Planeat

Pri manažmente klienta v otázkach výživy a životosprávy je silným nástrojom možnosť zmapovania jeho súčasných návykov. Ak chceme s klientom dôjsť do cieľa úspešne, musíme poznať jeho štartovaciu čiaru – teda podrobne poznať nielen jeho súčasný stav, ale aj celú genézu problému a jeho osobnú históriu, ktorá ho doviedla k nám.

Diéta pri onkologickom ochorení so sklonom k chudnutiu a malnutrícii
Diéta pri onkologickom ochorení so sklonom k chudnutiu a malnutrícii

Zisťovanie súvislostí medzi výživou a rizikom vzniku rakoviny, či jej priebehom je obtiažne, avšak súčasný stav poznania na báze epidemiologických, klinických a experimentálnych výskumných prác poukazuje na významné postavenie výživy pri vzniku a priebehu onkologických ochorení…

Novinky v aplikácii – profil, časová os udalostí, a ďalšie vylepšenia
Novinky v aplikácii – profil, časová os udalostí, a ďalšie vylepšenia

Veríme, že ako odborníci by ste mali tráviť viac času s klientom, a preto aplikáciu Planeat neustále vylepšujeme tak, aby bol pre vás manažment vašich klientov čo najjednoduchší, a aby sme vám ušetrili čo najviac času. Aplikácia Planeat prešla včera v noci ďalšou zmenou, nižšie sa dočítate, aké novinky na vás po prihlásení čakajú…

Novinky v aplikácii
Novinky v aplikácii

V najnovšej sade zmien v aplikácii Pripravili sme sa zamerali na zjednodušenie prehľadu vytvorených plánov ako aj sprehľadnenie výberu šablón.

– Nový prehľad stravovacích plánov klienta
– Ukladanie hmotnosti klienta v čase tvorby plánu
– Vyhľadávanie v šablónach

a ďalšie..

Aplikácia Planeat využitá v rámci vedeckej štúdie
Aplikácia Planeat využitá v rámci vedeckej štúdie

Sme poctení a hrdí na to, že naša aplikácia pomáha aj vedcom pri rôznych štúdiách!

V Biomedicínskom centre SAV bola zrealizovaná štúdia (NCT02325804), ktorá bola zameraná na redukciu hmotnosti pomocou zmeny životosprávy. Pacienti so zvýšeným množstvom telesného tuku a obezitou sa podrobili 8-týždňovému programu, počas ktorého mali znížený kalorický príjem o …

Vianočný darček: Novinky v aplikácii Planeat
Vianočný darček: Novinky v aplikácii Planeat

Pripravili sme pre vás ďalšiu sadu noviniek, ktoré veríme, že oceníte. Zmeny sa týkajú hlavne vytvárania údajov o klientoch a nastavovaní ich energetických potrieb…

Novinky v aplikácii Planeat
Novinky v aplikácii Planeat

Pripravili sme pre vás niekoľko zmien, ktoré vám uľahčia a spríjemnia používanie aplikácie Planeat. V tomto článku vám priblížime prvé zo zmien, ktoré už od dnes nájdete vo svojom profile po prihlásení do aplikácie…